Starszy specjalista

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie

Warszawa

34 dni temu

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 63377

Warunki pracy

– Praca administracyjno-biurowa.
– Praca przy komputerze.
– Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Bieżąca obsługa Portalu Informacyjnego GUS (PI GUS), Biuletynu Informacji Publicznej oraz Portalu Edukacyjnego, w tym aktualizacja treści stron i informacji statystycznych oraz wykonywanie zmian struktury portalu w celu zapewnienia aktualnych, poprawnych treści portalu
 • Współuczestnictwo w pracach związanych z poszukiwaniem i wdrażaniem nowoczesnych narzędzi i funkcjonalności w Portalu Informacyjnym GUS i na stronach urzędów statystycznych w celu podniesienia jakości stron oraz dostosowania ich do oczekiwań odbiorów informacji statystycznych
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją projektów teleinformatycznych realizowanych przez Wydział w celu zapewnienia prawidłowego opisu oraz funkcjonalności produktów teleinformatycznych
 • Współpraca z jednostkami statystyki publicznej (w tym urzędami statystycznymi) w zakresie tworzenia i modernizacji stron internetowych urzędów statystycznych w celu zapewnienia spójności zawartych treści oraz sposobu ich prezentacji
 • Wspieranie koordynatora krajowego w zakresie SDDS, współpracowanie z Narodowym Bankiem Polskim oraz Ministerstwem Finansów oraz projektowanie i aktualizowanie strony internetowe PI GUS dla potrzeb SDDS w celu zapewnienia aktualnych danych dotyczących SDDS
 • Prace związane z upowszechnianiem wyników oraz popularyzacją spisów powszechnych w celu realizacji zadań wydziału
 • Bieżąca obsługa systemu informacji skierowującej do krajowych i międzynarodowych zbiorów danych i metadanych statystycznych na Portalu Informacyjnym GUS w celu zachowania poprawności jego działania

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok w tworzeniu stron internetowych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (A2)
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Specjalistyczna wiedza informatyczna z zakresu budowy portali i tworzenia stron www
 • Wiedza z zakresu dostępności stron www dla osób niepełnosprawnych
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Współpraca
 • Orientacja na klienta/interesanta
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Kreatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie biegłym (C1)
 • Doświadczenie w realizacji projektów ze środków UE