Starszy specjalista

Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie

Warszawa

50 dni temu

Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 66995

Warunki pracy

Ministerstwo zajmuje trzy budynki „A”, „B” i „C” o następujących uwarunkowaniach technicznych:
• węzeł sanitarny przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością w budynku ”B” (parter) oraz w budynku „A” (dostęp przy pomocy osób trzecich)
• wejście do budynków przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne w budynkach przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością
• brak podjazdu dla osób z niepełnosprawnością na wysoki parter w budynku A, na którym usytuowana jest jedna z sal konferencyjnych

Pracownikom oferujemy:
• dogodną lokalizację
• elastyczny czas pracy - rozpoczynanie pracy w godz. 7.00 - 10.00
• pracę zdalną
• dodatkowe wynagrodzenie tzw. „trzynastka”, dodatek za wysługę lat, bogaty pakiet szkoleń, refundację nauki języka i studiów podyplomowych
• pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku i kart sportowych, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach
• możliwość wykupienia w preferencyjnej cenie pakietu medycznego, polisy na życie i zniżkowej legitymacji PKP
• wsparcie dla rodziców: pokój rodzica z dzieckiem
• w każdy wtorek świeże owoce dla pracowników
• udogodnienia dla rowerzystów - stojaki na rowery na terenie ministerstwa, prysznic
• preferencyjne ceny posiłków w kantynie znajdującej się na terenie ministerstwa

Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
• praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner
• permanentna obsługa klientów zewnętrznych
• praca w terenie
• krajowe i zagraniczne wyjazdy służbowe

• rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu)

Zakres zadań

 • Obsługa administracyjna Komisji, w tym: terminowa wysyłka do właściwych adresatów korespondencji dotyczącej zdarzeń lotniczych; archiwizowanie dokumentacji zdarzeń lotniczych do archiwum cyfrowego; przygotowywanie dokumentacji zakończonych badań zdarzeń lotniczych do przekazania do archiwum PKBWL
 • Obsługa sekretariatu PKBWL oraz prowadzenie następujących spraw: prowadzenie spraw w zakresie obsługi budżetowej i zamówień publicznych PKBWL; prowadzenie działań w zakresie rozeznania rynku w przypadku dokonywania zakupów lub usług na potrzeby PKBWL; obsługa systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) zgodnie z wymaganiami ministerstwa w tym wypełnianie i monitorowanie realizacji wniosków PKBWL; przyjmowanie wpływającej do PKBWL korespondencji i jej ewidencjonowanie; przedkładanie przełożonym korespondencji do wglądu i dekretacji oraz podział korespondencji zadekretowanej; rejestrowanie spraw, nadawanie znaku sprawy, zakładanie teczek aktowych oraz przechowywanie akt spraw realizowanych bezpośrednio przez Komisję; przyjmowanie i wysyłanie faksów oraz e-mail; prowadzenie obsługi strony internetowej PKBWL w zakresie zamieszczania bieżących informacji
 • Przygotowywanie na polecenie członków PKBWL projektów pism wychodzących, analiz, zestawień itp., w tym w języku angielskim
 • Prowadzenie administracyjno – gospodarczej obsługi PKBWL, w tym zaopatrzenia w materiały biurowe, prowadzenie obsługi spotkań i narad organizowanych przez członków PKBWL
 • Prowadzenie spraw związanych z ewidencjowaniem czasu pracy członków PKBWL, w szczególności: prowadzenie comiesięcznych list obecności z odnotowywaniem absencji w pracy i przekazywanie ich do Biura Dyrektora Generalnego; prowadzenie, dla każdego członka PKBWL, kart urlopowych wraz z wnioskami o udzielenie urlopu, wykazów występujących godzin nadliczbowych oraz indywidualnych kart ewidencji czasu pracy i przekazywanie ich do Biura Dyrektora Generalnego
 • Udział w przygotowywaniu posiedzeń, spotkań, szkoleń i konferencji PKBWL

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego pracy w administracji publicznej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Ogólna wiedza na temat resortu infrastruktury
 • Ogólna wiedza z zakresu lotnictwa, w tym znajomość przepisów dotyczących badań zdarzeń lotniczych
 • Znajomość przepisów prawa pracy
 • Zajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Umiejętność obsługi MS Office (Outlook, Word, Power Point, Excel)
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe