Starszy specjalista

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie

Warszawa

46 dni temu

Urząd Lotnictwa Cywilnego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 66735

Warunki pracy

- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie;
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe;
- obsługa klientów zewnętrznych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy:
Budynek siedziby Urzędu Lotnictwa Cywilnego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Narzędzia i materiały pracy: komputer, skaner, telefon, drukarka, fax. Informacje dodatkowe: budynek klimatyzowany.

Zakres zadań

 • Realizowanie zakupów bieżących, między innymi artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia i artykułów spożywczych.
 • Udział w przeprowadzaniu procesu rozeznania rynku oraz sprawdzanie ofert dostawców celem wyboru najkorzystniejszego wykonawcy w zakresie dostaw materiałów i usług.
 • Organizowanie spraw związanych z wyposażeniem pracowników w siedzibie Urzędu, delegatur i jednostek terenowych Urzędu celem zapewnienia im właściwych warunków pracy.
 • Prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej wydawanych materiałów biurowych i eksploatacyjnych w celu zapewnienia właściwego gospodarowania mieniem.
 • Udział w przygotowywaniu projektów umów i monitorowanie jakości i prawidłowości usług świadczonych przez firmy zewnętrzne.
 • Udział w planowaniu i monitorowaniu wydatków w zakresie zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych zabezpieczających potrzeby Urzędu w celu jego prawidłowego funkcjonowania.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku administracja lub ekonomia lub zarządzanie i marketing
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publocznych
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Kompetencje behawioralne: współpraca, komunikacja, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, orientacja na klienta, myślenie analityczne.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe