Starszy specjalista

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

Wrocław

57 dni temu

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 74475

Warunki pracy

- praca w siedzibie Urzędu, - stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, usytuowane na II piętrze z dostępem do światła dziennego, - narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, - występowanie uciążliwych warunków pracy: praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie, - budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych fizycznie: windy, drzwi odpowiedniej szerokości, odpowiednio dostosowane toalety.

Zakres zadań

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w sprawach ustanowienia prawa trwałego zarządu,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji w sprawach wygaśnięcia trwałego zarządu albo zarządu,
 • prowadzenie spraw związanych z wyborem wykonawcy operatów szacunkowych, zabezpieczeniem środków, odbiorem wykonanej usługi w postaci operatów szacunkowych oraz rozliczeniem kosztów należnych rzeczoznawcom majątkowym.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
 • znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 • znajomość ustawy o księgach wieczystych i hipotece,
 • znajomość ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym,
 • znajomość ustawy o zmianach w organizacji i funkcjonowaniu centralnych organów administracji rządowej i jednostek im podporządkowanych oraz o zmianie niektórych ustaw,
 • znajomość ustawy o drogach publicznych,
 • znajomość ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego
 • znajomość ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu
 • znajomość ustawy o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych
 • znajomość ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
 • znajomość ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność komunikacji pisemnej
 • umiejętności organizacji pracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe