Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Starszy specjalista
Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Warszawa
95 dni temu
Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 79461

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Praca przy komputerze.

 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Analizuje oraz ocenia jakość danych o produkcji wybranych wyrobów przemysłowych w okresach miesięcznych i rocznych, przygotowuje wytyczne do imputacji danych dla wybranych wyrobów przemysłowych w oparciu o różne źródła, na bieżąco śledzi zmiany strukturalne zachodzące w przemyśle i ocenia ich wpływ na dane produktowe, w celu uzyskania wysokiej jakości danych o produkcji wyrobów przemysłowych w oparciu o obowiązujące standardy,
 • Bierze udział w opracowywaniu nomenklatur PRODPOL przeznaczonych do badania produkcji wybranych wyrobów przemysłowych w ramach krajowej sprawozdawczości miesięcznej i rocznej, uczestniczy w pracach nad dostosowywaniem badań produktowych do wymogów międzynarodowych, w tym przygotowuje propozycje zmian do Listy PRODCOM, a także opracowuje klucze powiązań klasyfikacji dla potrzeb analitycznych i publikacyjnych, w celu zapewnienia zgodności nomenklatury stosowanej w badaniach produktowych z przyjętymi standardami klasyfikacyjnymi oraz zabezpieczenia wieloletnich szeregów czasowych o produkcji wyrobów przemysłowych dla użytkowników,
 • Bierze udział w opracowywaniu danych o produkcji wybranych wyrobów przemysłowych do publikacji z zakresu badań produktowych (miesięcznych, rocznych, roczników statystycznych, publikacji analitycznych) i dla potrzeb organizacji międzynarodowych (EUROSTAT, ONZ, FAO), analizuje i weryfikuje dane przeliczone zgodnie z PRODCOM w zakresie wybranych wyrobów przemysłowych, w celu przygotowania danych do udostępnienia zgodnie z wytycznymi organizacji międzynarodowych,
 • Uczestniczy w pracach związanych z aktualizacją baz informacyjnych w zakresie wybranych wyrobów przemysłowych, w celu utworzenia wieloletniej bazy danych o wielkości produkcji wybranych wyrobów przemysłowych,
 • Przygotowuje propozycje prawidłowego zaklasyfikowania wybranych wyrobów do odpowiednich grupowań PRODPOL na potrzeby miesięcznego i rocznego badania produktowego, w celu uzyskania dobrej jakości danych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym (B1)
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Współpraca
 • Kreatywność
 • Myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość zagadnień z zakresu produkcji przemysłowej
 • Znajomość podstawowych klasyfikacji statystycznych
 • Znajomość podstawowych metod statystycznych