Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Starszy specjalista
Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Warszawa
91 dni temu
Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 80113

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Praca przy komputerze.

 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Wprowadza do systemu informatycznego metadane i wskaźniki opisujące ilość, jakość i efektywność usług publicznych ze szczególnym uwzględnieniem poziomów agregacji przestrzennej, aktualizuje dokumentację merytoryczną w celu wdrożenia koncepcji systemu monitorowania usług publicznych.
 • Prowadzi dokumentację projektową oraz analizuje i sporządza dokumenty sprawozdawcze w celu zapewnienia zgodności projektu SMUP 2 z wymaganiami krajowymi, kryteriami UE oraz dokumentami programowymi.
 • Realizuje działania organizacyjne w celu zapewnienia współpracy jednostek statystyki, administracji publicznej organizacji i jednostek samorządu terytorialnego w ramach projektu SMUP 2.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym - B1
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Współpraca
 • Kreatywność
 • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialności
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub pokrewne
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok doświadczenia w pracy w administracji publicznej