Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Starszy specjalista
Ministerstwo Finansów w Warszawie
Warszawa
84 dni temu
Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 80501

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,

 • wysiłek fizyczny

 • praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych

 • zagrożenie korupcją

 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa)

Zakres zadań

 • Prowadzi magazyn materiałów technicznych, eksploatacyjnych, środków czystości, ubiorów roboczych i umundurowania oraz ponosi przy tym odpowiedzialność materialną za powierzone mienie z obowiązkiem wyliczenia się.
 • Analizuje stany magazynowe, przedstawia propozycje dotyczące zakupów materiałów technicznych oraz innych materiałów ewidencjonowanych na stanie magazynu materiałów technicznych z przeznaczeniem dla pracowników ministerstwa oraz nadzoruje i sporządza dokumentację z ich ewidencji.
 • Koordynuje dostawy materiałów technicznych i eksploatacyjnych do ministerstwa, zapewnia sprawne i prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz prawidłowe i racjonalne gospodarowanie mieniem.
 • Uczestniczy w postępowaniach o udzielanie zamówienia publicznego na dostawy i usługi oraz opracowuje projekty umów i nadzoruje wykonanie umów długoterminowych, w ramach właściwości wydziału.
 • Uczestniczy w inicjowaniu zmian w regulacjach wewnętrznych ministerstwa oraz opracowuje projekty wewnętrznych aktów prawnych i procedur wewnętrznych, w zakresie właściwości wydziału.
 • Opracowuje projekty odpowiedzi na zapytania i interpelacje poselskie oraz projekty odpowiedzi i decyzji w sprawach wniosków złożonych w trybie przepisów o dostępie do informacji publicznej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze zamówień publicznych lub w prowadzeniu gospodarki magazynowej
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość gospodarki materiałowej i magazynowej
 • Zaawansowana znajomość arkusza kalkulacyjnego MS Excel,
 • Znajomość programu do prowadzenia magazynu np. Asseco Business Solutions program klasy ERP
 • Umiejętność skutecznej komunikacji
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym formułowanie standardowych wypowiedzi dotyczących realizowanych zadań
 • Znajomość ustawy o rachunkowości

Podobne oferty