Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Starszy specjalista
Komenda Główna Policji w Warszawie
Warszawa
83 dni temu
Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 80552

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,

 • zagrożenie korupcją.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • naturalne i sztuczne oświetlenie,

 • wymuszona  pozycja ciała,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,

 • przy wejściu do budynku oraz w budynku znajduje się winda, brak podjazdów wewnątrz budynku.

Zakres zadań

 • Realizuje zadania Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Komendy Głównej Policji
 • Kontroluje i prowadzi czynności nadzorcze systemów teleinformatycznych przetwarzających informacje niejawne eksploatowane w Komendzie Głównej Policji pod kątem ich zgodności z dokumentacją SWB i PBE i warunkami rzeczywistej eksploatacji systemu
 • Nadzoruje opracowywanie i aktualizowanie dokumentacji bezpieczeństwa Szczególne Wymagania Bezpieczeństwa i Procedury Bezpiecznej Eksploatacji dla systemów niejawnych eksploatowanych w Policji
 • Tworzy wsparcie informatyczne do prowadzonych w Wydziale wykazów i innych zbiorów ewidencyjnych zgodnych z przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych i informacji niejawnych
 • Wykonuje zadania związane z bezpieczeństwem przemysłowym, w tym uczestniczy w przygotowaniu i realizacji umów związanych z dostępem wykonawcy do informacji niejawnych albo wykonującym na podstawie przepisów prawa zadania związane z dostępem do informacji niejawnych
 • Uczestniczy w przygotowaniu zaleceń i wytycznych oraz konsultacji dla komórek KGP w zakresie spełniania wymagań bezpieczeństwa informacji niejawnych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych
 • Uczestniczy w opracowaniu raportu na temat stanu ochrony niejawnych systemów i sieci teleinformatycznych eksploatowanych w komórkach organizacyjnych KGB
 • Bierze udział w prowadzeniu szkoleń oraz odpraw instruktażowo - szkoleniowych dla policjantów i pracowników KGP, inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz administratorów bezpieczeństwa informacji jednostek policyjnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe informatyczne lub pokrewne lub szkoła wyższa bez wymaganego profilu i studia podyplomowe
z zakresu informatyki

doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 3 lat w zakresie administrowania lub kontroli systemów teleinformatycznych
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "ściśle tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Dostęp do informacji niejawnych NATO/UE oznaczonych klauzulą minimum „SECRET”/"EU, SECRET” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym (rozumienie dokumentacji technicznej)
 • Kurs administratorów i inspektorów organizowany przez DBTI ABW lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na uczestnictwo
 • Dobra znajomość przepisów ochrony informacji niejawnych
 • Dobra znajomość standardów bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • Dobra znajomość rozwiązań teleinformatycznych eksploatowanych w Policji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Specjalistyczne kursy teleinformatyczne
 • Wiedza w zakresie funkcjonowania sieci informatycznych, infrastruktury PKI oraz obsługi urządzeń szyfrujących

Podobne oferty