Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Starszy specjalista
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Warszawa
75 dni temu
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 80921

Warunki pracy

Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe


Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,


Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacja-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Zakres zadań

 • przygotowuje projekty decyzji i prowadzi postępowania administracyjne oraz pozaadministracyjne, związane z odzyskiwaniem środków UE
 • przygotowuje dokumentację sądową i prowadzi rejestr postępowań sądowoadministracyjnych
 • udziela informacji publicznej poprzez przygotowywanie projektów pism

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie lub równoważne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze wdrażania/realizacji projektów finansowanych ze środków UE
 • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • wiedza z zakresu wdrażania funduszy UE
 • znajomość ustawy o finansach publicznych
 • znajomość zagadnień związanych z rozliczaniem projektów ze środków UE
 • znajomość języka angielskiego - poziom B1
 • umiejętność obsługi MS Office: Word, Excel
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność, myślenie analityczne, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Podobne oferty