Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Starszy specjalista
Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Warszawa
12 dni temu
Główny Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 88278

Warunki pracy


 • Praca administracyjno-biurowa.

 • Praca przy komputerze.

 • Budynek Głównego Urzędu Statystycznego jest w znacznym zakresie dostosowany dla potrzeb osób z niepełnosprawnością. Przy wejściu do budynku GUS brak progów utrudniających wjazd wózkiem, schody w holu głównym są wyposażone w ruchome platformy do transportu wózka, wewnątrz budynku zapewniona jest odpowiednia szerokość ciągów komunikacyjnych. Windy wyposażone są w informację głosową oraz oznakowanie dla osób niewidomych, natomiast nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich w zakresie usytuowania poręczy i tablicy przyzywowej. W budynku znajduje się 5 toalet przystosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Zakres zadań

 • Wykonuje bieżące prace związane z prowadzeniem i aktualizacją Biuletynu Informacji Publicznej GUS (BIP GUS) w celu realizacji przez Urząd obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym współpracuje z komórkami organizacyjnymi GUS w celu weryfikacji przesyłanych treści i materiałów.
 • Na bieżąco obsługuje Portal Informacyjny GUS (PI GUS), w tym aktualizuje treści stron i informacje statystyczne oraz wykonuje zmiany struktury portalu w celu zapewnienia aktualnych oraz poprawnych treści i funkcjonalności portalu.
 • Koordynuje treści stron podmiotowych BIP GUS tworzonych przez pozostałych redaktorów BIP w celu weryfikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami prowadzenia stron BIP oraz realizacji obowiązku prowadzenia stron podmiotowych.
 • Śledzi zmiany aktów prawnych dotyczących udostępniania informacji publicznej i prowadzenia stron BIP w celu dostosowania zakresu informacyjnego BIP GUS do aktualnych wymogów prawnych.
 • Wykonuje prace związane z upowszechnianiem wyników oraz popularyzacją spisów powszechnych w celu realizacji zadań wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym – A2
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość aktualnych przepisów związanych z udostępnianiem informacji publicznych i prowadzeniem stron Biuletynu Informacji Publicznej
 • Umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • Znajomość budowy portali i tworzenia stron WWW
 • Wiedza z zakresu dostępności stron WWW dla osób niepełnosprawnych
 • Wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe
 • Rzetelność
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja pisemna
 • Współpraca
 • Orientacja na klienta/interesanta
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Kreatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Wykształcenie wyższe informatyczne lub ekonomiczne
 • Doświadczenie zawodowe w tworzeniu stron WWW

Podobne oferty