Najnowsze oferty pracy

Zobacz więcej ofert pracy
Starszy specjalista
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku
Prudnik
434 dni temu
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy specjalista
Miejsce pracy: Prudnik
Ogłoszenie o naborze Nr 88605

Warunki pracy


 • Praca administracyjno – biurowa powiązana z prowadzeniem magazynu oraz realizacją zakupów dla KP

 • Praca wykonywania przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • Użytkowanie sprzętu biurowego ( drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, skaner, telefon)

 • Oświetlenie pomieszczenia pracy światłem naturalnym i sztucznym

 • Praca w porze dziennej: 7:30 – 15:30

 • Praca wymaga przemieszczania się pomiędzy piętrami Komendy

 • Prowadzenie samochodów służbowych

 • Na stanowisku pracy mogą występować sytuacje wymagające dużej odporności psychicznej z uwagi na pilne realizacje zadań związanych ze specyfiką służby w KP PSP.

Zakres zadań

 • prowadzenie pojazdów służbowych w ramach posiadanej kategorii prawa jazdy
 • przestrzeganie przepisów instrukcji kancelaryjnej oraz prowadzenie akt spraw według jednolitego rzeczowego wykazu akt
 • prowadzenie gospodarki transportowej, min: częściami zamiennymi, olejami, smarami i innym materiałami eksploatacyjnymi; organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń i instalacji technicznych; wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupionych samochodów i sprzętu silnikowego; prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego w tym agregatów prądotwórczych
 • prowadzenie magazynu
 • dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu. materiałów, urządzeń i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania Komendy Powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych
 • zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez jednostki krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego na terenie powiatu
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu Komendy Powiatowej
 • współpraca z kontrahentami, terenowymi organami administracji samorządowej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej
 • zarządzanie i nadzorowanie siecią informatyczną komendy
 • prowadzenie obsługi mieszkaniowej i mundurowej strażaków
 • likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku
 • sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie o kierunku: administracja, transport, logistyka, informatyka
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (pakiet biurowy MS Office, programy do pracy w biurze Adobe Reader oraz znajomość przeglądarek Microsoft Edge i Google Chrome) oraz urządzeń biurowych
 • dobra znajomość przepisów prawa w zakresie : ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, KPA, ustawa o ochronie ppoż. oraz ustawy prawo zamówień publicznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole, punktualność
 • dyspozycyjność, umiejętności analityczne, sumienność
 • znajomość pojazdów i sprzętu pożarniczego
 • prawo jazdy C, C+E
 • umiejętność przygotowania pism o charakterze urzędowym z zastosowaniem przepisów prawa
 • znajomość procedur urzędniczych i administracyjnych
 • umiejętność organizowania pracy własnej
 • umiejętność obsługi platformy do zamówień publicznych, np. miniPortal lub e-Zamówienia

Podobne oferty