Starszy statystyk

Urząd Statystyczny w Opolu

Opole

397 dni temu

Urząd Statystyczny w Opolu
Dyrektor Urzędu Statystycznego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy statystyk
Miejsce pracy: Opole
Ogłoszenie o naborze Nr 52367

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca kontaktu telefonicznego z respondentami oraz sporadycznie praca w terenie. Nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy, stanowisko pracy wymagające użytkowania sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka) spełniające wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zakres zadań

 • przeprowadzanie kontroli logicznej i merytorycznej ankiet, formularzy i innych materiałów pozyskanych przez ankieterów,
 • dokonywanie wstępnej analizy i kontroli poprawności wyników badań statystycznych,
 • współpraca z ankieterami w celu prawidłowej realizacji badań,
 • realizacja badań ankietowych z respondentami metodą wywiadów bezpośrednich oraz telefonicznych,
 • uczestniczenie w opracowaniu zbiorczych informacji statystycznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość zagadnień z zakresu statystyki, w tym ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Rzetelność
 • Komunikatywność
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows oraz pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Systematyczność
 • Odpowiedzialność
 • Umiejętność analitycznego myślenia