Starszy statystyk

Urząd Statystyczny w Warszawie

Warszawa

7 dni temu

Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy statystyk
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 53211

Warunki pracy

• praca administracyjno–biurowa,
• użytkowanie sprzętu biurowego,
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,
• kontakty zewnętrzne z gospodarstwami domowymi/placówkami handlowymi w celu kontroli danych zebranych przez ankieterów statystycznych.
• praca w terenie.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek użyteczności publicznej posiada podjazd i dwie windy, które nie są wyposażone w informację głosową, ciągi komunikacyjne w budynku są odpowiedniej szerokości, brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego.

Zakres zadań

 • Kontrola logiczna i merytoryczna ankiet i materiałów statystycznych otrzymanych od ankieterów.
 • Wstępna analiza i kontrola poprawności wyników badań statystycznych, w tym również kontrola rzetelności pracy ankietera w terenie.
 • Przygotowanie do pracy nowozatrudnionych ankieterów oraz ich stały instruktaż.
 • Gromadzenie i przetwarzanie danych pierwotnych w celu monitorowania spływu materiałów statystycznych do urzędu.
 • Ocena jakości wyników badań statystycznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub pracy biurowej
 • Znajomość przepisów ustawy o statystyce publicznej
 • Dobra znajomość MS Office
 • Umiejętność wykorzystania wiedzy
 • Otwartość na doskonalenie zawodowe
 • Umiejętność poszukiwania informacji
 • Rzetelność
 • Zorientowanie na osiąganie celów
 • Umiejętność organizacji pracy
 • Umiejętność efektywnej komunikacji pisemnej i interpersonalnej
 • Umiejętność współpracy
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność obsługi specjalistycznego oprogramowania wspierającego procesy realizacji badań statystycznych
Poznaj stanowisko: Statystyk/Ekonomista 
Statystyk zajmuje się analizowaniem i opracowaniem danych, zwłaszcza ekonomicznych i społecznych. Planuje, organizuje oraz koordynuje przebieg zbierania statystycznych informacji, analizuje uzyskane wyniki, a następnie prezentuje je w formie zestawień i raportów. Pracuje także nad stworzeniem nowych modeli oraz technik prowadzenia badań i zbierania danych. Wyznacza także metody kontroli jakości zebranych danych ...
Praca Statystyk/Ekonomista