Starszy statystyk

Urząd Statystyczny w Rzeszowie

Rzeszów

33 dni temu

Urząd Statystyczny w Rzeszowie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy statystyk
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 54180

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
• Praca w siedzibie Urzędu
• Praca przy komputerze
• Wykonywanie zadań pod presją czasu
• Możliwe delegacje poza miejscowość, w której znajduje się siedziba Urzędu

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
• Narzędzia pracy - komputer i sprzęt biurowy
• Praca przy naturalnym i sztucznym oświetleniu
• W budynku znajduje się winda

Inne
• Przed budynkiem od strony ul. Kopernika znajduje się winda dla wózków inwalidzkich

Zakres zadań

 • Prowadzenie prac o charakterze metodologicznym w zakresie łączenia źródeł danych oraz przygotowywanie treści analitycznych wymagających stosowania matematycznych metod estymacji
 • Prowadzenie prac nad wykorzystaniem pozastatystycznych źródeł danych, w szczególności Big Data
 • Opracowywanie wyników badań ogólnokrajowych oraz badań prowadzonych przez Urząd
 • Prowadzenie prac w zakresie wykorzystania matematycznych metod estymacji, wyrównań sezonowych, benchmarkingu i innych zaawansowanych narzędzi oraz używanego do tego oprogramowania

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Rzetelność
 • Zorientowanie na osiąganie celów oraz dobra organizacja własnej pracy
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność myślenia analitycznego
 • Umiejętność komunikacji interpersonalnej
 • Kreatywność
 • Umiejętność wykorzystania wiedzy i doskonalenia zawodowego
 • Znajomość pakietu MS Office
 • Znajomość ustawy o statystyce publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość przepisów o ochronie danych osobowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego na poziomie poziom (B2)
 • Umiejętność programowania w języku R
Poznaj stanowisko: Statystyk/Ekonomista 
Statystyk zajmuje się analizowaniem i opracowaniem danych, zwłaszcza ekonomicznych i społecznych. Planuje, organizuje oraz koordynuje przebieg zbierania statystycznych informacji, analizuje uzyskane wyniki, a następnie prezentuje je w formie zestawień i raportów. Pracuje także nad stworzeniem nowych modeli oraz technik prowadzenia badań i zbierania danych. Wyznacza także metody kontroli jakości zebranych danych ...
Praca Statystyk/Ekonomista