Przesuń w lewo lub prawo,
aby przejść do następnej lub poprzedniej oferty pracy

Zastępca głównego księgowego

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie

Kraków

311 dni temu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie
Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Zastępca głównego księgowego
Miejsce pracy: Kraków
Ogłoszenie o naborze Nr 14153

Warunki pracy

Pomieszczenie pracy o charakterze biurowym jest w pełni ergonomiczne. Wyposażone jest w monitor ekranowy, stanowiący narzędzie pracy oraz urządzenia peryferyjne – drukarki, skanery itp. Siedziba inspektoratu nie została w pełni dostosowana dla osób niepełnosprawnych (brak przystosowanych pomieszczeń i przystosowanej toalety). Praca wymagająca szczególnej koncentracji, odporności psychicznej, dobrej komunikatywności, aktywności oraz odporności na stres.
Praca administracyjno - biurowa z wykorzystaniem komputera i monitora ekranowego oraz narzędzi biurowych – (kserokopiarka, drukarka, niszczarka do dokumentów, skaner).

Zakres zadań

 • rozliczanie i księgowanie wynagrodzeń i zasiłków ZUS oraz zobowiązań wobec ZUS z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i składek na Fundusz Pracy na podstawie list wynagrodzeń
 • dekretacja dokumentów finansowych zgodnie z planem kont obowiązującym w jednostce
 • wprowadzanie do programu komputerowego finansowo-księgowego wszystkich dokumentów finansowych w zakresie dochodów budżetu państwa
 • sporządzanie sprawozdań miesięcznych, kwartalnych i rocznych w zakresie dochodów państwa, należności, zobowiązań i wydatków strukturalnych
 • sporządzanie poleceń przelewów dochodów budżetu państwa
 • windykacja należności
 • sporządzanie bieżących informacji finansowych w zakresie dochodów budżetu państwa w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów o sprawozdawczości oraz dostarczenia informacji dla kierownictwa jednostki i innych instytucji
 • współudział w opracowywaniu projektów i planów finansowych jednostki
 • zastępowanie głównej księgowej w czasie jej nieobecności
 • archiwizowanie dokumentów w formie papierowej i elektronicznej celem przekazania do archiwum

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w księgowości
 • znajomość przepisów w zakresie Ustawy o finansach publicznych i przepisów wykonawczych do niej oraz zasad rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera: MS Windows, Pakiet biurowy MS Office
 • umiejętność kierowania zespołem pracowników
 • umiejętność współpracy
 • skuteczna komunikacja
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • zdolność analitycznego myślenia
 • znajomość obsługi systemu TREZOR oraz bankowości elektronicznej

Poznaj stanowisko: Główny Księgowy

Główny Księgowy jest to jedna z najważniejszych osób w firmie. Pracownik ten odpowiada za prezentowanie w sprawozdaniach - wszystkich przeprowadzonych operacji finansowych oraz za organizację, koordynację, monitorowanie i nadzór nad wszystkimi księgowymi aspektami działalności firmy, a także za pełnienie nadzoru nad przestrzeganiem prawa podatkowego w przedsiębiorstwie. Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku ...
Główny Księgowy Praca Główny Księgowy

Szukaj pracy według:

Dolnośląskie:
Wrocław (722)
Wałbrzych (36)
Legnica (61)
Kujawsko-pomorskie:
Bydgoszcz (156)
Toruń (76)
Lubelskie:
Lublin (104)
Chełm (18)
Lubuskie:
Łódzkie:
Małopolskie:
Kraków (874)
Tarnów (30)
Nowy Sącz (29)
Mazowieckie:
Warszawa (1748)
Radom (55)
Płock (32)
Opolskie:
Opole (119)
Nysa (15)
Podkarpackie:
Rzeszów (93)
Przemyśl (17)
Podlaskie:
Białystok (70)
Suwałki (24)
Łomża (16)
Pomorskie:
Gdańsk (361)
Gdynia (121)
Słupsk (36)
Śląskie:
Katowice (411)
Świętokrzyskie:
Warmińsko-mazurskie:
Olsztyn (75)
Elbląg (23)
Ełk (9)
Wielkopolskie:
Poznań (519)
Kalisz (44)
Konin (36)
Zachodniopomorskie:
Szczecin (246)
Koszalin (60)
Kołobrzeg (22)
Auchan (103)
Tesco (493)
UBS (0)
OBI (0)
PKP (21)
STRABAG (11)
ABB (45)
Accenture (151)
Luxoft (134)
PKO BP (300)
KPMG (31)
Orange (23)
IKEA (4)
Budimex (18)

Rekrutują z Praca.pl