Poradnik Praca.pl 2019

22 KŁAMSTWO W CV EVERYBODY LIES Tymi słowami zaczyna się popularny serial telewizyjny. Hasło z pewnością znają też rekruterzy, którzy sprawdzają kompe- tencje kandydatów i stosują odpowiednie metody weryfikacji. Mimo to, według ankiety przeprowadzonej przez portal Pra- ca.pl, ludzie nadal kłamią w swoich życiorysach. DLACZEGO? Kłamstwa najczęściej dotyczą umiejętności oraz doświadcze- nia zawodowego. Zdarzają się przede wszystkim osobom na początku kariery lub posiadającym krótką historię zatrudnie- nia. Trudno się dziwić, jeśli to właśnie te elementy są główną kartą przetargową podczas procesu rekrutacji. Kłamstwa po- jawiają się też w innych obszarach. Przyczyna jest bardzo pro- sta – chcemy wypaść lepiej od innych konkurentów. Niestety, nie zawsze nasza dotychczasowa ścieżka kariery przebiegała tak, byśmy byli z niej zadowoleni, nie zawsze też mamy możli- wość jej rozbudowania do stopnia, który wymagany jest przez pracodawcę. Dlatego według opinii niektórych – najlepiej jest skłamać. Wprowadzenie jednego wersu do CV może posunąć nasze doświadczenie / wiedzę / umiejętności o stopień wyżej (co w rzeczywistości wymagałoby kilku lub kilkunastu miesię- cy pracy). Nie jest to jednak dobra metoda, a nieprzyjemnych konsekwencji może być bardzo dużo. GDZIE I JAK NIE KŁAMAĆ? Na szczęście można znaleźć coraz więcej informacji i wzorów dotyczących tego, jak zaprezentować swoje prawdziwe atuty, by przykuły uwagę przyszłego pracodawcy. Wystarczy rzetel- nie skonstruować CV i skupić się na odpowiednich punktach. Oto kilka przykładów. Staż pracy. Im dłużej jesteśmy na danym stanowisku, tym większa ufność pracodawcy, że jesteśmy stabilni zawodowo i warto w nas inwestować. Kandydaci decydują się więc cza- sem na wydłużenie lub ukrycie rzeczywistego czasu pracy. Ta tendencja może występować szczególnie u osób, które zmie- niały pracę bardzo często, w krótkich odstępach lub miały bardzo długą przerwę w zatrudnieniu. Kłamstwo może zostać wykryte przy składaniu dokumentów na nowym miejscu pra- cy. Tam, czarno na białym, będzie widoczne, na jaki dokładnie okres byliśmy zatrudnieni. Żeby wybrnąć z tej sytuacji, warto przygotować się do rozmo- wy kwalifikacyjnej, w której rzeczowymi argumentami może- my wyjaśnić częste zmiany pracy lub zaistniałe luki. Przyczyny nieraz bywają przecież niezależne od nas, a rekruterzy mają tego świadomość. Bywa, że wina leży po stronie dawnego pracodawcy: opóźnienia w wypłatach, sprzeczność wykony- wanych obowiązków w stosunku do tych, które były wymie- niane podczas rozmowy kwalifikacyjnej – to tylko niektóre z przyczyn. Przedstawione rzeczowo na rozmowie wyjaśnią wszelkie wątpliwości rekrutera. Dodatkowo zaprezentują nas jako osoby szanujące swój czas, umiejętności i niepozwalają- ce się oszukiwać. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Patrząc na wymagania, jakich oczekuje przyszły pracodawca, łatwo jest „dołożyć” sobie obowiązków podczas wypisywania ich w CV. To może zaszkodzić w przypadku, kiedy już zosta- nie nam powierzone stanowisko. Może się okazać, że tak na- prawdę nie potrafimy poradzić sobie z problemem, którego rozwiązywanie (według informacji w CV) należało do naszych podstawowych obowiązków. Jeśli nasze aktualne doświadczenie nie jest zbyt bogate, to i tak można skupić się na tym, co już udało się osiągnąć. Za- miast koloryzować i nadbudowywać historie, lepiej opisać to, czego na danym stanowisku udało nam się nauczyć. Zazna- czyć, co nas w nim interesowało i co planujemy rozwijać i do- skonalić w związku ze zdobytymi już kwalifikacjami. UMIEJĘTNOŚCI Tutaj również najprostszą przyczyną kłamstwa jest chęć dostosowania się do wymagań przedstawionych w ogłoszeniu o pracę. Ktoś potrzebuje specjalisty od arkuszy kalkulacyjnych? Bardzo proszę – dopisujemy do CV i nasze szanse na przejście rekrutacji od razu się zwiększają. Jednak takie kłamstwo będzie bardzo łatwo zweryfikować. Wystarczy, że ktoś poprosi nas o wykonanie prostych obliczeń, a my nie będziemy umieli stworzyć nawet prostej formuły, kłamstwo wyjdzie na jaw. Podobnie jeśli chodzi o stopień znajomości języka, o obsługę specjalistycznych programów, zdolność zarządzania zespołem czy pracę pod presją czasu. Umiejęt- ności i doświadczenie to podstawowe kryteria rozpatrywane przez pracodawców i nawet jeśli nie zostaną poddane kon- troli podczas rozmowy kwalifikacyjnej, to na pewno zostaną ocenione już podczas wykonywania czynności zawodowych. Co zrobić, kiedy nie posiadamy którejś z umiejętności wyma- ganych przez pracodawcę? Przede wszystkim nie kłamać, że ją mamy. Możemy skupić się na innych, również potrzebnych do wykonywania konkretnego zawodu. Jeśli jest to zgodne z prawdą, można podkreślić, że nie miało się wcześniej moż- liwości nabycia takiej umiejętności, ale jeśli pozwolą na to warunki, to chętnie takiej zdolności nabierzemy. Pracownik, który chce się uczyć i rozwijać, z pewnością jest cenniejszy od tego, który kłamie, że coś potrafi.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTY3NDYy