Poradnik Praca.pl 2019

23 KARIERA I ROZWÓJ ZAINTERESOWANIA Zaskakujące w wynikach ankiety może wydawać się to, że znalazły się osoby, które kłamały, pisząc o swoich zainteresowaniach. Jest to o tyle dziwne, że jeśli całe CV ma dowieść, że nadajemy się na konkretne stanowisko, to rubryka „zainteresowania” jest raczej przeznaczona do przedstawienia tych elementów swojego życia, osobowości, które są kompletnie niezwiązane z wytycznymi narzucanymi przez pracodawcę. Może przyczyną jest fakt, że osoby, któ- re postąpiły w ten sposób, nie chciały kłamać w części do- tyczącej doświadczenia i umiejętności (które mogłyby zostać poddane próbie), a chciały w jakiś sposób przykuć uwagę rekrutera / pracodawcy? Jak w poprzednich przykładach, tak i tu kłamstwo bardzo łatwo można wykryć. Ciężko jest mówić o czymś, o czym nie ma się pojęcia. Dlatego też warto być pewnym swoich zainteresowań. Jeśli będziemy umieli opowiadać o nich z pasją i przekonaniem, będzie to zdecydowanie lepiej odbierane niż milczenie i za- kłopotanie przy opisie nawet najbardziej nietypowych, ale zmyślonych zainteresowań. KURSY, WYKSZTAŁCENIE W przypadku tych informacji za kłamstwa grożą największe konsekwencje. Jeśli ktoś ma zamiar przywłaszczyć sobie tytuł lub stanowisko, a co gorsze – poświadczyć za nie fałszywymi dokumentami, powinien wiedzieć, że za takie działania prze- widziane są kary (grzywny lub pozbawienia wolności) opisane w odpowiednich artykułach kodeksu wykroczeń i kodeksu karnego. Tutaj zasady są jasne. W tej chwili nie liczy się to, żeby wymienić jak najwięcej pozycji w życiorysie. Ważne jest, aby aplikujący kandydat znał swoje zalety, umiał je wykorzystać i potrafił wytłumaczyć, w jaki spo- sób mogą być przydatne na danym stanowisku. 2% INNE 44% DOŚWIADCZENIE 23% UMIEJĘTNOŚCI 13% ZAINTERESOWANIA 11% EDUKACJA 3% DANE OSOBOWE W KTÓREJ CZĘŚCI CV KANDYDACI KŁAMIĄ NAJCZĘŚCIEJ? KŁAMSTWO MA KRÓTKIE NOGI KTÓRZY KANDYDACI KŁAMIĄ NAJCZĘŚCIEJ? 50% 40% 30% 20% 10% 0% KURSY I SZKOLENIA 5% 45% pracownicy z niewielkim doświadczeniem 21% kandydatów kłamie w CV 34% pracownicy bez doświadczenia 10% doświadczeni pracownicy 14% z kłamiących zostało przyłapanych na kłamstwie przez pracodawcę Katarzyna Jagodzińska redaktor, Praca.pl EVERYBODY KNOWS Mimo że zdecydowana większość podobno nie kłamie w CV, to jednak rekruterzy są świadomi istnienia pozostałej grupy. Jeśli ktoś więc zdecyduje się na oszustwo, musi pamiętać, że to, co na piśmie, będzie później poddawane ścisłej weryfika- cji. Na początku w rozmowie i testach kwalifikacyjnych – moż- liwe, że tam kłamstwa nie wyjdą na jaw, ale później przyjdzie już regularna praca i może się okazać, że prawdziwe umiejęt- ności i doświadczenia są za małe, by przetrwać okres próbny. *Źródło: ankieta na portalu Praca.pl „Czy kłamiesz, pisząc CV?”, wrzesień-październik 2018 r.

RkJQdWJsaXNoZXIy NTY3NDYy