HRK S.A.

Misją HRK jest wspieranie przedsiębiorstw w podnoszeniu efektywności działania oraz w rozwoju kompetencji pracowników. Stosujemy nowoczesne narzędzia i technologie służące zarządzaniu kapitałem ludzkim.

Firma HRK S.A. nie posiada obecnie aktualnych ofert pracy.
Archiwalne oferty pracy HRK S.A.