Rekrutacja w SUEZ
Co powinieneś wiedzieć o rekrutacji w SUEZ?
  • Stosujemy równolegle kilka metod rekrutacji rozpoczynając od rozmowy rekrutacyjnej, poprzez testy sprawdzające wiedzę, testy językowe i psychologiczne, ćwiczenia indywidualne oraz grupowe.
  • Rekrutacja zawsze odbywa się w kilku etapach, a spotkania prowadzą pracownicy Działu Personalnego oraz osoby z działu, do którego prowadzona jest rekrutacja.
  • Dobór narzędzi rekrutacyjnych uzależniony jest od charakteru stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja.
  • W SUEZ Polska dbamy o to, aby proces rekrutacyjny pozwolił nam w sposób rzetelny i obiektywny ocenić kandydatów.
Jak przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej?
  • Poszukaj dodatkowych informacji o firmie i zastanów się czy jest to branża, w której chcesz pracować i dlaczego.
  • Przeczytaj jeszcze raz nasze ogłoszenie i pomyśl, które z Twoich umiejętności będziesz mógł wykorzystać w pracy z nami.
  • Przygotuj pytania związane z pracą, o którą się ubiegasz i które chciałbyś nam zadać podczas rozmowy rekrutacyjnej.
  • Zastanów się, jakie doświadczenie chciałbyś u nas zdobyć.
  • Zapamiętaj nazwisko osoby, z którą masz się spotkać, miejsce spotkania i godzinę, na którą zostałeś umówiony.
  • Na rozmowie bądź sobą i daj się poznać!

Aktualne oferty pracy SUEZ Polska Sp. z o.o.

Archiwalne oferty pracy SUEZ Polska Sp. z o.o.