Avon Cosmetics Polska Sp. z o.o.

Avon Cosmetics Polska, to spółka, która w swoich strukturach skupia funkcje lokalne oraz regionalne odpowiedzialne za działania na 24 rynkach Europy Centralnej i Wschodniej. Pracownicy polskiego oddziału zajmują się takimi zadaniami, jak: tworzenie katalogu, planowanie sprzedaży, analizy finansowe i marketingowe, tworzenie programów motywacyjnych i aktywizujących sprzedaż.

Aktualne oferty pracy Avon Cosmetics Polska Sp. z o.o.

Archiwalne oferty pracy Avon Cosmetics Polska Sp. z o.o.