INSTAL KRAKÓW S.A.

Instal Kraków S.A. jest przedsiębiorstwem działającym w branży budowlanej, które specjalizuje się w wykonywaniu oraz montażu instalacji w obiektach przemysłowych, komunalnych i ochrony środowiska. Ponadto Spółka prowadzi działalność w następujących obszarach: § produkcja podstawowa (w tym eksport usług budowlano - montażowych), § działalność deweloperska, § produkcja przemysłowa, § działalność handlowa, § dzierżawa posiadanego majątku.
Firma INSTAL KRAKÓW S.A. nie posiada obecnie aktualnych ofert pracy.
Archiwalne oferty pracy INSTAL KRAKÓW S.A.