Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Ośrodek zajmuje się niesieniem pomocy rodzinom (osobom dorosłym, dzieciom i młodzieży) będącym w kryzysie, młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze, mającej trudności z przystosowaniem się do życia w społeczeństwie, matkom, które razem z dziećmi muszą opuszczać dom rodzinny. W ośrodku ludzie ci otrzymują pomoc psychologiczną, socjalną, a w szczególnych przypadkach schronienie. Placówka ta organizuje program terapeutyczny dla sprawców przemocy. W programie biorą udział szkoły, placówki opiekuńcze, wychowawcze, ośrodki pomocy społecznej, instytucje pozarządowe.
Firma Ośrodek Interwencji Kryzysowej nie posiada obecnie aktualnych ofert pracy.
Archiwalne oferty pracy Ośrodek Interwencji Kryzysowej