Teraz rekrutuje

CODOGNOTTO Sp. z o.o.

1 aktualna oferta pracy od 51 do 250 prac. Transport, Pojazdy

Firma ma za zadanie pełnić rolę ogniwa łączącego własnych klientów z rynkami zbytu, zarówno krajowymi jak i międzynarodowymi. Codziennie pozostaje we wzajemnym kontakcie ze swymi klientami, upraszczając sprawy skomplikowane i rozwiązując sytuacje nieprzewidywalne.
Firma Codognotto Polonia to transport drogowy oraz zintegrowana logistyka przy wykorzystaniu własnych magazynów oraz struktur dających możliwość zarządzania “logistyką” firm zamierzających poddać częściowej lub całkowitej tercjalizacji własne przepływy: zaopatrzenie w materiały pierwsze, zarządzanie materiałami przy linii, zarządzanie magazynami, dystrybucja.

Aktualne oferty pracy

1

aktualnych ofert pracy

CODOGNOTTO Sp. z o.o.

ul. Katowicka 148 A

43-450 Ustroń