Administrator kontraktu / Asystent Administratora

BDG Doradztwo Kontraktowe Sp. z o.o.

Wrocław

160 dni temu

Ogłoszenie numer: 1775258, z dnia 2017-09-14

 

Biuro doradztwa poszukuje kandydatów na stanowisko:

Administrator kontraktu / Asystent Administratora

Miejsce pracy: dolnośląskie / Wrocław

 

Opis stanowiska

 • Analiza aktualnych problemów na Kontrakcie natury kontraktowej i formalnej,

 • Przygotowanie pism, powiadomień i listów w sprawach których wymagają tego terminy kontraktowe,

 • Dalsza identyfikacja ryzyk natury kontraktowej i finansowej w celu przygotowania dalszych działań formalnych,

 • Monitorowanie i koordynowanie prowadzenia dokumentacji uzasadniającej
  i dokumentującej fakt i wysokość kosztów w związku z przestojami/utrudnieniami/brakiem dostępu do frontów robót,

 • Monitorowanie obiegu dokumentów i raportów na budowie w aspekcie roszczeń,

 • Uczestnictwo i bieżące doradztwo w naradzie miesięcznej i innych ważnych spotkaniach
  z Inżynierem i Zamawiającym dotyczących spraw roszczeniowych, Zmian i zagadnień formalno – kontraktowych,

 • Doradztwo w relacjach z Zamawiającym i z Inżynierem, władzami administracyjnymi oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w Kontrakt,

 • Doradztwo w zakresie przygotowania i uaktualniania zmian w harmonogramie robót
  w aspekcie uprawnień Wykonawcy do przedłużenia czasu na ukończenie całości zadania lub odcinków,

 • Weryfikacja i przygotowywanie danych i informacji pod kątem roszczeń kontraktowych
  i Zmian wg procedury FIDIC,

 • Przygotowywania i opracowywanie roszczeń kosztowych i czasowych,

 • Przygotowanie pism roszczeniowych, wystąpień i wniosków,

 • Przygotowywanie bieżącej korespondencji roszczeniowej i dot. Zmian z Zamawiającym, Inżynierem oraz innymi podmiotami,

 • Sporządzanie analiz i opiniowanie podstaw kontraktowych i prawnych odnośnie roszczeń, robót dodatkowych i Zmian,

 • Doradztwo w zakresie strategii zarządzania roszczeniami kontraktowymi.

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe techniczne

 • Minimum 2 lata doświadczenia na stanowisku związanym z kontraktami budowlanymi,

 • Praktyczna znajomość procedur FIDIC, przepisów Prawa Zamówień Publicznych i Prawa Budowlanego,

 • Doświadczenie w procesie tworzenia dokumentacji roszczeniowej,

 • Dobra znajomość pakietu MS Office,

 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,

 • Umiejętność analitycznego myślenia,

 • Wysoka kultura osobista, komunikatywność, umiejętność pracy zespołowej,

 • Samodzielność, umiejętność pracy pod presją czasu,

 • Orientacja na realizację celów z naciskiem na jakość i terminowość,

 • Prawo jazdy kat. B.

Oferujemy

 • Dobrze płatną pracę z możliwością rozwoju.
Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm. ). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Umów Budowlanych

Specjalista ds. Umów Budowlanych to osoba odpowiedzialna za przygotowanie formalno - prawnej strony umów budowlanych. Do obowiązków pracownika tego należy, m.in.: sporządzanie umów podwykonawczych, załączników, aneksów i deklaracji wekslowych do umów, sporządzanie zestawień umów realizowanych i planowanych, sporządzanie zleceń, kompletowanie dokumentów rejestrowych firm ...
Specjalista ds. Umów Budowlanych Praca Specjalista ds. Umów Budowlanych

Podobne oferty

Rekrutują z Praca.pl