Bibliotekarz/Starszy Bibliotekarz w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego do katalogowania poloników zagranicznych

Biblioteka Narodowa

Warszawa

198 dni temu


Biblioteka Narodowa ogłasza rekrutację na stanowisko bibliotekarza/starszego bibliotekarza w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego do katalogowania poloników zagranicznych

 

Rekrutacja na stanowisko: bibliotekarza/starszego bibliotekarza w Zakładzie Katalogowania Dziedzinowego do katalogowania poloników zagranicznych


Miejsce pracy: Warszawa


Od kandydatów oczekujemy:
 • wykształcenia wyższego,
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego oraz innego języka obcego,
 • znajomości instytucji polonijnych w jednym z krajów na świecie,
 • dobrej znajomości rynku wydawniczego jednego z krajów na świecie,
 • znajomości ustawy o bibliotekach i ustawy o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych wraz z ich aktami wykonawczymi,
 • bardzo dobrej znajomości zasad gromadzenia w BN (zarządzenie dyrektora BN nr 70 z 2012 r.),
 • umiejętności katalogowania książek po 1801 r. (opracowanie formalne, przedmiotowe i magazynowe),
 • bardzo dobrej znajomości formatu MARC 21,
 • biegłej umiejętności obsługi komputera (środowisko Windows),
 • komunikatywności i umiejętności pracy w zespole,
Dodatkowo od starszego bibliotekarza oczekujemy:
 • umiejętności samodzielnego katalogowania książek po 1801 r. (opracowanie formalne, przedmiotowe i magazynowe),
 • bardzo dobrej znajomości standardów bibliograficznych, m.in. RDA, modelu FRBR,
 • bardzo dobrej znajomości przepisów katalogowania,
 • bardzo dobrej znajomości zasad katalogowania z użyciem Deskryptorów Biblioteki Narodowej.
Zakres obowiązków:
 • katalogowanie książek XIX-XXI w., artykułów z czasopism oraz z prac zbiorowych,
 • tworzenie i modyfikacja rekordów haseł wzorcowych formalnych i przedmiotowych,
 • wyszukiwanie i rejestrowanie poloników zagranicznych,
 • tworzenie bibliografii specjalnych,
 • współpraca z instytucjami polskimi, polonijnymi i zagranicznymi w celu uzyskania informacji o polonikach.
Dodatkowo zakres obowiązków starszego bibliotekarza zawiera:
 • samodzielne katalogowanie książek XIX-XXI w., artykułów z czasopism oraz z prac zbiorowych.
Wymiar czasu pracy:
 • pełny etat.
Wynagrodzenie zasadnicze:
 • 3 200 zł (bibliotekarz) - 3 500 zł (starszy bibliotekarz).

 

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Bibliotece Narodowej w Warszawie (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). Jednocześnie oświadczam, iż zostałam/zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych jest Biblioteka Narodowa z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa. Moje dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb realizacji procesu obecnej rekrutacji. Moje dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa. Podanie moich danych Bibliotece Narodowej jest dobrowolne. Mam prawo do dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania. Mam świadomość, że niepodanie moich danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji w Bibliotece Narodowej z siedzibą w Warszawie.

Poznaj

Biblioteka Narodowa

Biblioteka Narodowa, podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jest centralną biblioteką państwa i jedną z najważniejszych narodowych instytucji kultury. Działa na podstawie art. 16 ust. 4 Ustawy o bibliotekach i Statutu Biblioteki Narodowej. Wypełniając zadania dużej biblioteki naukowej o profilu humanistycznym, pozostaje zarazem głównym archiwum piśmiennictwa narodowego i krajowym ośrodkiem informacji bibliograficznej o książce, znaczącą placówką naukową, a także ważnym ośrodkiem metodycznym dla innych bibliotek w Polsce.

Poznaj stanowisko: Bibliotekarz

Bibliotekarz, jak sugeruje sama nazwa stanowiska jest osobą zatrudnioną w bibliotece i nadzorującą jej funkcjonowanie na wielu płaszczyznach. Osoba obsadzona na tym stanowisku pozyskuje, kataloguje i przechowuje zbiory biblioteczne, w rozumieniu nie tylko samych książek, lecz także periodyków, materiałów cyfrowych, zdjęć i innych nośników, zawierających publikacje fabularne, naukowe i inne. Bibliotekarz na podstawie ...
Bibliotekarz Praca Bibliotekarz

Rekrutują z Praca.pl