Bibliotekarz systemowy Biblioteki Narodowej

Biblioteka Narodowa

Warszawa

214 dni temu


Biblioteka Narodowa ogłasza rekrutację na samodzielne stanowisko pracy: bibliotekarz systemowy.

 

Rekrutacja na stanowisko: bibliotekarza systemowego Biblioteki Narodowej


Miejsce pracy: Warszawa


Od kandydatów oczekujemy:
 • wykształcenia wyższego,
 • bardzo dobrej znajomości standardów bibliograficznych,
 • doświadczenia w pracy w jednym z istniejących zintegrowanych systemów bibliotecznych,
 • umiejętności zarządzania danymi w katalogowych bazach danych,
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego,
 • komunikatywności i umiejętności pracy w zespole.
Zakres obowiązków m.in.:
 • sprawowanie nadzoru merytorycznego i organizacyjnego nad zintegrowanym systemem bibliotecznym Millennium/Sierra i jego wykorzystaniem, w szczególności:
  • zarządzanie kodami systemowymi, opcjami i parametrami systemu, profilami przesyłania danych,
  • zarządzanie plikami przeglądowymi i kontrola ich wykorzystania,
  • codzienne sprawdzanie komunikatów systemowych i podejmowanie stosownych do nich działań,
  • zarządzanie kontami użytkowników oraz ich uprawnieniami do poszczególnych modułów, opcji i funkcji systemu,
  • sporządzanie statystyk wykorzystania systemu oraz poszczególnych interfejsów katalogu elektronicznego,
  • prowadzenie szkoleń i konsultacji w zakresie obsługi zintegrowanego systemu bibliotecznego,
  • obsługa ładowania danych do systemu i wyprowadzania danych z systemu do aplikacji zewnętrznych w porozumieniu z bibliotekarzem systemowym,
  • kontakty z dostawcą zintegrowanego systemu bibliotecznego,
 • analizowanie nowych produktów z zakresu zintegrowanych systemów bibliotecznych pod kątem ich przydatności dla obsługi bazy danych, sporządzanie wniosków na zakup nowych produktów i/lub wymianę dotychczas eksploatowanych na nowe oraz prowadzenie negocjacji z dostawcą systemu,
 • prace związane z wdrażaniem nowych wersji systemu, nowych modułów, elementów systemu. Testowanie działania nowych opcji i funkcji systemu,
 • prace związane z rozbudową systemu o kolejne bazy danych, w tym przygotowanie odpowiednich interfejsów użytkownika,
 • konfigurowanie i administrowanie interfejsów użytkownika,
 • kontrola merytoryczna nad polonizacją funkcji systemu, klienta pracowniczego i interfejsów użytkownika,
 • nadzór nad poprawnością stosowania formatu MARC 21 w bazach prowadzonych w systemie Millenium/Sierra,
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie udostępniania opisów bibliograficznych i rekordów wzorcowych wytworzonych w BN oraz wymiany metadanych,
 • kierowanie Pracownią Bibliotekarza Systemowego w Instytucie Bibliograficznym.
Wymiar czasu pracy:
 • pełny etat.
Wynagrodzenie zasadnicze:
 • 6 000 zł + 40 % dodatku funkcyjnego.

 

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Bibliotece Narodowej w Warszawie (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). Jednocześnie oświadczam, iż zostałam/zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych jest Biblioteka Narodowa z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa. Moje dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb realizacji procesu obecnej rekrutacji. Moje dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa. Podanie moich danych Bibliotece Narodowej jest dobrowolne. Mam prawo do dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania. Mam świadomość, że niepodanie moich danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji w Bibliotece Narodowej z siedzibą w Warszawie.

Poznaj

Biblioteka Narodowa

Biblioteka Narodowa, podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jest centralną biblioteką państwa i jedną z najważniejszych narodowych instytucji kultury. Działa na podstawie art. 16 ust. 4 Ustawy o bibliotekach i Statutu Biblioteki Narodowej. Wypełniając zadania dużej biblioteki naukowej o profilu humanistycznym, pozostaje zarazem głównym archiwum piśmiennictwa narodowego i krajowym ośrodkiem informacji bibliograficznej o książce, znaczącą placówką naukową, a także ważnym ośrodkiem metodycznym dla innych bibliotek w Polsce.

Poznaj stanowisko: Bibliotekarz

Bibliotekarz, jak sugeruje sama nazwa stanowiska jest osobą zatrudnioną w bibliotece i nadzorującą jej funkcjonowanie na wielu płaszczyznach. Osoba obsadzona na tym stanowisku pozyskuje, kataloguje i przechowuje zbiory biblioteczne, w rozumieniu nie tylko samych książek, lecz także periodyków, materiałów cyfrowych, zdjęć i innych nośników, zawierających publikacje fabularne, naukowe i inne. Bibliotekarz na podstawie ...
Bibliotekarz Praca Bibliotekarz

Rekrutują z Praca.pl