Bibliotekarz w Czytelniach Biblioteki Narodowej

Biblioteka Narodowa

Warszawa

213 dni temu


Biblioteka Narodowa ogłasza rekrutację na stanowisko bibliotekarza w Czytelniach w Zakładzie Udostępniania Zbiorów.

 

Rekrutacja na stanowisko: bibliotekarza w Czytelniach Biblioteki Narodowej


Miejsce pracy: Warszawa


Od kandydatów oczekujemy:
 • wykształcenia wyższego (tytuł magistra),
 • dobrej znajomości zasad udostępniania zbiorów w BN,
 • dobrej znajomość katalogów i inwentarzy BN,
 • dobrej znajomości księgozbiorów podręcznych w czytelniach BN,
 • dobrej znajomości źródeł informacji,
 • dobrej znajomości organizacji Biblioteki Narodowej,
 • dobrej znajomości organizacji bibliotek w Polsce i za granicą,
 • dobrej znajomości zasad gromadzenia w BN (zarządzenie dyrektora BN nr 70 z 2012 r.),
 • dobrej znajomości ustawy o bibliotekach i ustawy o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych wraz z ich aktami wykonawczymi,
 • dobrej znajomości ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994, nr 24, poz. 83 z późniejszymi zm.),
 • dobrej znajomości języka angielskiego,
 • biegłej umiejętności obsługi komputera (środowisko Windows),
 • komunikatywności i umiejętności pracy w zespole.
Zakres obowiązków m.in.:
 • udostępnianie zbiorów w czytelniach BN,
 • obsługa informacyjna użytkowników BN,
 • bieżąca aktualizacja źródeł informacji na potrzeby Zakładu Udostępniania Zbiorów.
Wymiar czasu pracy:
 • pełny etat.
Wynagrodzenie zasadnicze:
 • 3 200 zł.

 

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Bibliotece Narodowej w Warszawie (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922). Jednocześnie oświadczam, iż zostałam/zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych jest Biblioteka Narodowa z siedzibą w Warszawie, al. Niepodległości 213, 02-086 Warszawa. Moje dane osobowe będą przetwarzane dla potrzeb realizacji procesu obecnej rekrutacji. Moje dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa. Podanie moich danych Bibliotece Narodowej jest dobrowolne. Mam prawo do dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania. Mam świadomość, że niepodanie moich danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w procesie rekrutacji w Bibliotece Narodowej z siedzibą w Warszawie.

Poznaj

Biblioteka Narodowa

Biblioteka Narodowa, podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jest centralną biblioteką państwa i jedną z najważniejszych narodowych instytucji kultury. Działa na podstawie art. 16 ust. 4 Ustawy o bibliotekach i Statutu Biblioteki Narodowej. Wypełniając zadania dużej biblioteki naukowej o profilu humanistycznym, pozostaje zarazem głównym archiwum piśmiennictwa narodowego i krajowym ośrodkiem informacji bibliograficznej o książce, znaczącą placówką naukową, a także ważnym ośrodkiem metodycznym dla innych bibliotek w Polsce.

Poznaj stanowisko: Bibliotekarz

Bibliotekarz, jak sugeruje sama nazwa stanowiska jest osobą zatrudnioną w bibliotece i nadzorującą jej funkcjonowanie na wielu płaszczyznach. Osoba obsadzona na tym stanowisku pozyskuje, kataloguje i przechowuje zbiory biblioteczne, w rozumieniu nie tylko samych książek, lecz także periodyków, materiałów cyfrowych, zdjęć i innych nośników, zawierających publikacje fabularne, naukowe i inne. Bibliotekarz na podstawie ...
Bibliotekarz Praca Bibliotekarz

Rekrutują z Praca.pl