Bosman portu

Urząd Morski w Gdyni

Władysławowo

130 dni temu

Urząd Morski w Gdyni
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Bosman portu
Miejsce pracy: Władysławowo
Ogłoszenie o naborze Nr 16559

Warunki pracy

Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
- praca w terenie
- praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych: na morzu
- nietypowe godziny pracy (równoważny system czasu pracy)
- zagrożenie korupcją
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych
Czynniki szkodliwe dla zdrowia:
- praca przy monitorze ekranowym (komputer) pow. 4 godzin dziennie
Warunki uciążliwe:
- zmienne warunki atmosferyczne praca w terenie
- praca nocna
Narzędzia i materiały pracy:
- komputer
Infrastruktura - bariery architektoniczne:
- brak windy
- brak podjazdu
- brak schodołazu
- toaleta niedostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
- drzwi nieodpowiedniej szerokości
- brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Zakres zadań

 • monitorowanie ruchu statków w porcie i na torze podejściowym do portu i prowadzenie rejestru wejść i wyjść jednostek oraz podejmowanie niezbędnych działań w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa
 • sprawdzanie stanu urządzeń cumowniczych, stanowisk ratowniczych i nabrzeży oraz cykliczne odnotowywanie w dzienniku portowym istotnych wydarzeń, informacji o poziomie wód i warunków pogodowych
 • podejmowanie doraźnych interwencji w stosunku do naruszających porządek portowy, bezpieczeństwo żeglugi w obrębie portu i toru podejściowego, określone w przepisach portowych i innych regulacjach prawnych
 • przeprowadzanie kontroli podczas dokonywanych obchodów w granicach portu i obiektów portowych oraz podejmowanie niezbędnych działań w przypadku wystąpienia zanieczyszczenia nabrzeży i wód portowych
 • zabezpieczanie mienia wydobytego lub znalezionego w morzu
 • prowadzenie monitoringu oznakowania nawigacyjnego, realizowanie doraźnych interwencji na podległych rybackich przystaniach plażowych lub na akwenie właściwości kapitanatu
 • doraźna obsługa pływającej jednostki inspekcyjnej kapitanatu
 • podejmowanie niezbędnych działań w przypadku wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa w porcie i na redzie oraz wsparcie informacyjne w trakcie akcji ratowniczych, przeciwsztormowych, przeciwlodowych i likwidacji rozlewów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego pracy na statku
 • świadectwo operatora radiotelefonisty VHF
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ)
 • znajomość przepisów dotyczących bezpieczeństwa morskiego w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość przepisów dotyczących ochrony żeglugi i portów morskich w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość przepisów portowych w zakresie wykonywanych zadań
 • znajomość przepisów dotyczących ochrony środowiska morskiego w zakresie wykonywanych zadań
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • świadectwo przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa
 • świadectwo ogólne lub ograniczone operatora GMDSS (GOC, ROC)
 • przeszkolenie w zakresie obsługi ekstranetowej aplikacji Systemu Wymiany Informacji Bezpieczeństwa Żeglugi (SWIBŻ)
 • dyplom na poziomie operacyjnym w dziale pokładowym
 • znajomość przepisów dotyczących postępowania administracyjnego w zakresie wykonywanych zadań

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Administracyjnych

Specjalista ds. administracyjnych to osoba odpowiedzialna za dobre funkcjonowanie administracji w firmie. Do głównych obowiązków pracownika tego należy, m.in.: realizacja wyznaczonych zadań administracyjnych, przygotowywanie okresowych statystyk, raportów, zestawień, sporządzanie dokumentów finansowych dla księgowości zgodnie z procedurami, prowadzenie baz danych pracowników, dbałość o wysoką jakość i ...
Specjalista ds. Administracyjnych Praca Specjalista ds. Administracyjnych

Inne oferty pracy z: Władysławowo

Rekrutują z Praca.pl