Dyrektor projektu ds. realizacji projektów optymalizacji eksploatowanych systemów i urządzeń elektroenergetyki

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Warszawa

780 dni temu

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. są  zarządcą narodowej sieci kolejowej. Udostępniamy drogi kolejowe przewoźnikom pasażerskim i towarowym, budujemy, modernizujemy i utrzymujemy tory oraz całą infrastrukturę kolejową  z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie ruchu kolejowego. Tworzymy rozkłady jazdy i prowadzimy ruch pociągów.

 

Poszukujemy osób na stanowisko:

Dyrektor projektu ds. realizacji projektów optymalizacji eksploatowanych systemów i urządzeń elektroenergetyki
Miejsce pracy: Warszawa
Nr ref.: WZ/IEN/56/01/16

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • zarządzanie projektem w celu zapewnienia jego właściwego przygotowania, realizacji i rozliczenia,
 • sporządzenie właściwego, szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia realizowanego projektu celem przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia zgodnie z ustawą o ZP na wszystkich etapach powierzonego projektu,
 • opracowywanie niezbędnych projektów uchwał i wniosków dotyczących prawidłowej realizacji projektu,
 • monitorowanie realizacji projektu w celu bieżącej oceny zgodności prowadzonych zadań z założonym harmonogramem i warunkami zawieranych umów,
 • nadzór nad opracowywaniem, wdrożeniem i aktualizowaniem projektów optymalizacji eksploatowanych systemów i urządzeń elektroenergetyki,
 • ustanawianie celów dla polityki Spółki w zakresie projektów optymalizacji eksploatowanych systemów i urządzeń elektroenergetyki,
 • inicjowanie i nadzorowanie projektów optymalizacji eksploatowanych systemów i urządzeń elektroenergetyki,
 • identyfikacja i ocena możliwych do wdrożenia projektów optymalizacji eksploatowanych systemów i urządzeń elektroenergetyki,
 • monitoring, analizowanie i raportowanie związane ze wdrażanymi projektami,
 • ustalanie odpowiedzialności, wyznaczanie zadań, wdrażanie inicjatyw i działań, angażowanie kierownictwa i pracowników w celu realizacji projektów optymalizacji eksploatowanych systemów i urządzeń elektroenergetyki,
 • poszukiwanie rozwiązań finansowo-prawno-organizacyjnych dla wdrażanych projektów.

Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie wyższe techniczne, na kierunku elektrotechnika,
 • doświadczenie zawodowe 3 lata, w tym 1,5 roku na stanowiskach związanych z projektowaniem i/lub eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych, 
 • znajomość obsługi pakietu MS Office na poziomie średnio zaawansowanym,
 • umiejętność organizowania, zaangażowanie, asertywność,
 • umiejętność pracy w zespole, budowania zespołu oraz kierowania innymi,
 • umiejętność delegowania, zarządzania projektami oraz dbałość o podwładnych.

Oferujemy:

 • pełną wyzwań pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • szeroki wachlarz świadczeń socjalnych.

Poznaj

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A

Zarządzamy państwową infrastrukturą kolejową.
Udostępniamy trasy kolejowe dla przewozów pasażerskich i towarowych.
Utrzymujemy i modernizujemy powierzoną nam sieć linii kolejowych z dbałością o środowisko naturalne.

Poznaj stanowisko: Kierownik Projektu

Kierownik projektu jest to osoba najbardziej odpowiedzialna za powstanie i efekt końcowy wyznaczonego projektu, czyli planuje, harmonogramuje, dba o realizację i kontroluje zadania potrzebne do osiągnięcia ostatecznego celu projektu. Warto podkreślić, iż zakres obowiązków tego pracownika w głównej mierze zależy od projektu, m.in. jest to.: zarządzanie projektem, od pomysłu do gotowego produktu, zarządzanie zespołem ...
Kierownik Projektu Praca Kierownik Projektu

Rekrutują z Praca.pl