FORUM MEDIA POLSKA

3 currents jobs 11-50 employees Publishing houses

Wydawnictwo Forum to przede wszystkim literatura fachowa, programy BHP, programy edukacyjne, publikacje elektroniczne oraz czasopisma fachowe i specjalistyczne. Edukacyjne programy multimedialne na e-forum.pl

Current jobs

3

of current jobs

FORUM MEDIA POLSKA

ul. Polska 13

60-595 Poznań