Ogłoszenie numer: 1774967, from 2017-09-13

Instytut Fizyki Jądrowej PAN

Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego
Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
ogłasza konkurs na stanowisko:

 

INŻYNIERYJNE

Inżynier

Location: małopolskie / Kraków

 

Job description

IFJ PAN jest członkiem międzynarodowego projektu naziemnej astronomii promieniowania gamma Cherenkov Telescope Array (CTA; https://www.cta-observatory.org). W imieniu Polskiego Konsorcjum Projektu CTA, koordynuje on w Polsce prace aparaturowe związane z konstrukcją prototypowych teleskopów SST-1M (Single-mirror Small-size Telescope), które mają wejść   w skład podsieci małych teleskopów Czerenkowa południowego obserwatorium CTA. Projekt SST-1M jest realizowany w ramach międzynarodowej współpracy, m.in. ze Szwajcarią (koordynator projektu) i Czechami. Prototyp teleskopu SST-1M znajduje się w IFJ PAN.

 

Stanowisko w projekcie: inżynier projektu pełniący obowiązki menedżera jakości projektu SST-1M.

 

Zadania:

 • wsparcie menedżera projektu SST-1M oraz kierownika zespołu CTA w IFJ PAN (m.in. planowanie, harmonogramowanie, kosztorysowanie),
 • administracyjne i techniczne wsparcie projektu SST-1M w IFJ PAN,
 • koordynacja i weryfikacja działań jakościowych,
 • tworzenie i nadzór nad dokumentacją projektową,
 • okresowe raportowanie i prezentowanie statusu w/w aktywności.

Requirements

 • wykształcenie wyższe techniczne; preferowane kierunki: mechanika, automatyka, elektryka,
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • zaawansowana obsługa MS Office; umiejętność obsługi MS Project lub Merlin,
 • możliwość podjęcia pracy od października 2017 r.,
 • możliwość podejmowania międzynarodowych podróży służbowych,
 •  umiejętność efektywnej pracy w zespole i zdolności interpersonalne,
 •  sumienność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność organizacji pracy
   i zwracania uwagi na szczegóły, dyspozycyjność.

We offer

 • prace w pełnym wymiarze godzin,
 • uczestnictwo w jednym z wiodących światowych projektów naukowych.   

CV oraz list motywacyjny w języku angielskim wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji prosimy kierować do Działu Spraw Pracowniczych i Administracyjnych IFJ PAN na adres:


Dział Spraw Pracowniczych i Administracyjnych
Instytut Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego PAN
ul. Radzikowskiego 152
31-342 Kraków


email: rekrutacja@ifj.edu.pl

 

Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami rozpoczną się 18 września 2017 r. Po tym terminie zgłoszenia będą przyjmowane do momentu znalezienia odpowiedniego kandydata. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem: +48 12 6628292.

Please add the following clause: I agree to the processing of my personal data contained in my job offer for the needs of the recruitment process (pursuant to the Personal Data Protection Act of 29.08.1997, unified text, Journal of Laws 2016, item 922 with later changes). I also state that I was advised of the fact that giving personal data is voluntary and that I have the right to access and correct the content of my data.

Instytut Fizyki Jądrowej PAN

http://www.ifj.edu.pl

Company information

Radzikowskiego 152
31-342 Kraków
małopolskie

Get to know the position: Inżynier

Inżynier, w rozumieniu edukacyjnym jest absolwentem wyższej uczelni technicznej. Jest to tytuł ukończenia studiów na politechnice, odpowiadający magistrowi. W rozumieniu zawodowym natomiast inżynier jest specjalistą jednego z odłamów inżynierii. Zawody inżynierskie są wyszczególnione w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla ...

You have already applied to this job

You are applying for the position of

Thank you. Your application was sent to the employer.

You are being redirected to the employer's application form

Attach files to the application

Apply using your profile
Profile not filledFill in

File size 15MB | .bmp, .doc, .docx, .gif, .gzip, .jpeg, .jpg, .odt, .pdf, .pjpeg, .png, .rar, .rtf, .tiff, .txt, .xls, .xlsx, .zip

Additional information (expandcollapse)

- Required fields

Sending

Drop the file in the filed to add it

Hiring on praca.pl