Informatyk

Archiwum Akt Nowych w Warszawie

Warszawa

144 dni temu

Archiwum Akt Nowych w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Informatyk
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 14678

Warunki pracy

- Praca biurowa przy komputerze
- Obsługa techniczna i serwisowanie systemów teleinformatycznych,
- Praca w pomieszczeniach o dużym stopniu nasycenia w urządzenia techniczne i elektryczne
- Sztuczne oświetlenie
- Praca na V piętrze budynku magazynowego nieprzystosowanego dla osób niepełnosprawnych,
- Brak podjazdu do budynku i windy dla wózków inwalidzkich

Zakres zadań

 • Wdraża politykę bezpieczeństwa systemu informatycznego, zapewnia bezpieczeństwo sieci oraz ochronę danych. Generuje i weryfikuje kopie bezpieczeństwa danych z komputerów, serwerów oraz macierzy dyskowych.
 • Administruje kontami pocztowymi, listami mailowymi i systemem anty-spamowym.
 • Buduje i administruje aplikacje bazodanowe.
 • Sprawuje opiekę techniczną nad sprzętem i oprogramowaniem komputerowym, serwisuje sprzęt komputerowy, modernizuje i usuwa usterki.
 • Prowadzi dokumentację sprzętu komputerowego.
 • Szkoli pracowników AAN w użytkowaniu sprzętu komputerowego i oprogramowania.
 • Opracowuje i wdraża projekty informatyczne oraz przygotowuje raporty dotyczące funkcjonowania systemu informatycznego.
 • Przygotowuje specyfikację techniczną do procedury zamówień publicznych w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Archiwum.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w jednostkach administracji publicznej
 • Znajomość języka: angielski na poziomie B1
 • Znajomość systemów operacyjnych Windows
 • Podstawowa znajomość systemów operacyjnych Linux/Unix
 • Znajomość sprzętu sieciowego i zagadnień związanych z budową sieci LAN
 • Znajomość zagadnień związanych z bezpieczeństwem sieci od strony hardwarowej i softwarowej
 • Znajomość relacyjnych baz danych m.in. MSAccess
 • Znajomość HTML
 • Podstawowa wiedza z zakresu ustawy prawo zamówień publicznych na dostawę sprzętu komputerowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych - ECDL

Poznaj stanowisko: Informatyk

Informatyk to specjalista, który tworzy, przekształca i przekazuje dane za pomocą programów komputerowych. Osoba ta musi posiadać wiedzę i umiejętności na temat ogółu metod tworzenia, przetwarzania i przekazu informacji oraz powinna znać budowę i zasady działania urządzeń komputerowych. Do zakresu obowiązków tego pracownika należy, m.in.: obsługa i zabezpieczenie sieci komputerowej, konfiguracja urządzeń, ...
Informatyk Praca Informatyk

Podobne oferty

Rekrutują z Praca.pl