Informatyk

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Warszawa

142 dni temu

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Informatyk
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 14833

Warunki pracy

Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie.

Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego.

Praca w budynku 7-piętrowym, wyposażonym w windy, dostosowanym do osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań

 • Projektowanie usług informatycznych w Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie w celu zapewnienia optymalizacji pracy jednostek organizacyjnych wchodzących w skład KAS.
 • Analizowanie i modelowanie procesów usług informatycznych w zakresie identyfikacji potrzeb informatycznych w celu optymalizacji zadań realizowanych przez KAS.
 • Implementacja wdrażanych rozwiązań oraz weryfikowanie jakości dostarczonych usług w celu optymalizacji kosztów oraz maksymalizacji wydajności wdrażanych rozwiązań.
 • Administrowanie wdrożonymi rozwiązaniami informatycznymi oraz współpraca z innymi komórkami KAS w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania usług.
 • Administrowanie techniczne komponentami oprogramowania usług informatycznych oraz systemami informatycznymi budowanymi w oparciu o te komponenty w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania usług i prawidłowej realizacji działań .
 • Wersjonowanie i prowadzenie dokumentacji usług wdrożonych rozwiązań i komponentów informatycznych w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania usług.
 • Zarządzanie procesami wsparcia użytkowników i administratorów w zakresie wdrożonych rozwiązań i komponentów na poziomie II i III linii wsparcia w celu zabezpieczenia obsługi informatycznej.
 • Zarządzanie przepływem informacji w zakresie realizacji zadań wynikających z funkcjonowania systemów informatycznych oraz identyfikacja potrzeb i optymalizacji funkcjonowania komponentów i usług informatycznych w celu właściwego funkcjonowania usług i prawidłowej realizacji działań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 0,5 roku w obszarze informatyki
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny)
 • Znajomość procedury administracyjnej i przepisów prawa podatkowego
 • Znajomość systemów bazodanowych
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej
 • Komunikatywność
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość organizacji pracy urzędów skarbowych
 • Znajomość informatycznego systemu podatkowego i innych użytkowanych lokalnie i centralnie aplikacji (SZD, TREZOR)

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Informatyki

Specjalista do spraw informatyki jest osobą odpowiedzialną za szereg procesów informatycznych w firmie. W praktyce specjalista nadzoruje i kontroluje poprawne działanie systemów informatycznych, funkcjonujących w danej firmie lub instytucji, jednocześnie organizując rozwój i wprowadzanie nowych technologii informatycznych na jej obszarze. Specjalista administruje siecią wewnętrzną firmy, jeśli nie wyznaczono do tego ...
Specjalista ds. Informatyki Praca Specjalista ds. Informatyki

Rekrutują z Praca.pl