Informatyk

Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie

Sulęcin

51 dni temu

Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie
Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Informatyk
Miejsce pracy: Sulęcin
Ogłoszenie o naborze Nr 20677

Warunki pracy

Praca administracyjno - biurowa, w systemie ośmiogodzinnym (Jednozmianowa). Praca związana z konfiguracją, instalacją i nadzorem nad systemami i urządzeniami teleinformatycznymi. Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, w wymuszonej pozycji ciała. Stanowisko pracy w zespole znajduje się na 1 piętrze.

Zakres zadań

 • nadzór nad prawidłową eksploatacją działania Policyjnej Sieci Transmisji Danych, zarządzanie infrastrukturą sieci komputerowej oraz instalacji i bieżąca konserwacja i naprawa sprzętu informatycznego w jednostce,
 • Nadzór nad prawidłowym działaniem sprzętu komputerowego i oprogramowania, jakie są wykorzystywane do przetwarzania informacji niejawnychcelem zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania dokumentów i danych,
 • Udzielanie bieżącej pomocy użytkownikom systemów teleinformatycznych w zakresie obsługi sprzętu i oprogramowania, wykonywanie okresowego sprawdzania parametrów technicznych urządzeń łączności i informatyki,
 • Wykonywanie obowiązków administratora systemów policyjnych,
 • eksploatacja i administrowanie wdrożonych systemów informatycznych, w tym prowadzenie wymaganej dokumentacji,
 • wprowadzanie danych, tworzenie wydruków i raportów w systemie KSIP.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie informatyczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera oraz innych urządzeń informatycznych, znajomość zagadnień związanych z informatyką,
 • terminowość,
 • komunikatywność,
 • umiejętność organizowania pracy własnej,
 • umiejętność współpracy w zespole,
 • skuteczna obsługa systemów informatycznych z poziomu administratora,
 • staranność i precyzja wykonywania zadań .
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Informatyki

  Specjalista do spraw informatyki jest osobą odpowiedzialną za szereg procesów informatycznych w firmie. W praktyce specjalista nadzoruje i kontroluje poprawne działanie systemów informatycznych, funkcjonujących w danej firmie lub instytucji, jednocześnie organizując rozwój i wprowadzanie nowych technologii informatycznych na jej obszarze. Specjalista administruje siecią wewnętrzną firmy, jeśli nie wyznaczono do tego ...
  Specjalista ds. Informatyki Praca Specjalista ds. Informatyki

  Rekrutują z Praca.pl