Inspektor ochrony zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie

Lublin

7 dni temu

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie
Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony zabytków
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 20629

Warunki pracy

- obsługa monitorów ekranowych do 4 godzin

Zakres zadań

 • przygotowywanie aktów administracyjnych, opinii i wytycznych dotyczących projektów związanych z ochroną krajobrazu kulturowego, zabytkowej zieleni,parków, ogrodów,cmentarzy
 • kontrolowanie obiektów i obszarów zabytkowych
 • przygotowywanie rozpoznań dotyczących zabytkowych obiektów, założeń przestrzennych ogrodowych i stref ochrony konserwatorskich

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe wyższe z zakresu architektura krajobrazu,ogrodnictwo, ochrona środowiska / ze specjalnością w zakresie ochrony zabytkowych założeń zieleni /
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego przygotowanie stażowe na stanowiskach o podobnym zakresie zadań
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • zdolności analityczne
 • umiejętność i łatwość precyzyjnego i poprawnego formułowania myśli w języku polskim w mowie i piśmie

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy złożyć do: 2018-01-27 Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie , ul.Archidiakońska 4 , 20-113 Lublin

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Ochrony Zabytków

Specjalista ds. Ochrony Zabytków zajmuje się prowadzeniem inspekcji zabytków kultury. Nadzoruje również przebieg prac konserwatorskich oraz szacuje wartość zabytkowych nieruchomości. Specjalista ds. Ochrony Zabytków prowadzi rozmowy z inwestorami zainteresowanymi użytkowaniem obiektów zabytkowych. Osoba zatrudniona na tym stanowisku uczestniczy też w przygotowaniu planów zagospodarowania ...
Specjalista ds. Ochrony Zabytków Praca Specjalista ds. Ochrony Zabytków

Rekrutują z Praca.pl