Inspektor ochrony zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie

Lublin

32 dni temu

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Lublinie
Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor ochrony zabytków
Miejsce pracy: Lublin
Ogłoszenie o naborze Nr 21546

Warunki pracy

praca w urzędzie , inspekcje w terenie

Zakres zadań

 • prowadzenie ewidencji i weryfikacji stanowisk archeologicznych
 • wydawanie pozwoleń konserwatorskich na prowadzenie badań archeologicznych
 • wydawanie decyzji dotyczących przekazywania zabytków w depozyt muzeów lub innych jednostek organizacyjnych
 • sporządzanie protokołów potwierdzających przekazanie zabytków w depozyt muzeum lub innej jednostki organizacyjnej
 • gromadzenie dokumentacji prac badawczych, w tym egzekwowanie od badaczy obowiązku przekazania do LWKZ dokumentacji z przebiegu badań i opracowania ich wyników , inwentaryzacji polowej pozyskanych zabytków
 • nadzór konserwatorski nad prowadzonymi badaniami archeologicznymi w oparciu o pozwolenia konserwatorskie,
 • wykonywanie kontroli mających na celu dokonanie oceny stanu zachowania, warunków przechowywania i zabepieczenia zabytków archeologicznych przekazanych w depozyt muzeum i innym jednostkom organizacyjnym
 • przygotowywanie projektów decyzji i dokumentacji w zakresie dotyczącym wpisów stanowisk archeologicznych do rejestru zabytków

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu archeologii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego prowadzenie postępowań administracyjnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność i łatwość precyzyjnego i poprawnego formułowania myśli w języku polskim w mowie i pismie
 • samodzielność i komunikatywność

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Ochrony Zabytków

Specjalista ds. Ochrony Zabytków zajmuje się prowadzeniem inspekcji zabytków kultury. Nadzoruje również przebieg prac konserwatorskich oraz szacuje wartość zabytkowych nieruchomości. Specjalista ds. Ochrony Zabytków prowadzi rozmowy z inwestorami zainteresowanymi użytkowaniem obiektów zabytkowych. Osoba zatrudniona na tym stanowisku uczestniczy też w przygotowaniu planów zagospodarowania ...
Specjalista ds. Ochrony Zabytków Praca Specjalista ds. Ochrony Zabytków

Rekrutują z Praca.pl