Inspektor w Biurze Wymiany Informacji Podatkowych w Koninie

Izba Skarbowa w Poznaniu

Konin

1831 dni temu


 • Ogłoszenie nr: 150173
 • Data ukazania się ogłoszenia: 09 marca 2013 r.

Izba Skarbowa w Poznaniu

 • Dyrektor
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • w Biurze Wymiany Informacji Podatkowych w Koninie

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Biuro Wymiany Informacji Podatkowych
  ul.Poznańska 46
  62-510 Konin

Miejsce wykonywania pracy:

 • Konin

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Komputerowa ewidencja pism wpływających i wychodzących w celu zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów w Biurze. Koordynacja prac realizowanych przez inne osoby w celu zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania Biura w większości w krótkookresowej perspektywie czasu.
 • Archiwizowanie i przekazywanie akt do archiwum w celu prawidłowego obiegu dokumentów w Biurze. Obsługa Biura w zakresie powielania dokumentów.
 • Obsługa transportowa w celu realizacji zadań nałożonych na komórkę organizacyjną.
 • Prowadzenie spraw z zakresu tajemnicy skarbowej w celu realizacji zadań nałożonych na komórkę organizacyjną.
 • Prowadzenie spraw związanych z ZFŚS w celu zapewnienia realizacji zadań nałożonych na komórkę organizacyjną. Prowadzenie ewidencji podróży służbowych w celu realizacji zadań nałożonych na komórkę.
 • Prowadzenie dokumentacji składników majątkowych Biura, w tym księgi inwentarzowej w celu realizacji zadań nałożonych na komórkę organizacyjną.
 • Przygotowanie zaplecza organizacyjnego spotkań z przedstawicielami krajowej i zagranicznej administracji.

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • - praca biurowa wykonywana w siedzibie urzędu.
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • - toalety dla osób niepełnosprawnych,
  - bariery architektoniczne,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: średnie
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • język angielski w stopniu komunikatywnym,
  • asertywność oraz umiejętność przekonywania
  • umiejętność posługiwania się komputerem (środowisko Windows: Word, Power Point, Excel) oraz korzystania z internetu,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • umiejętność pracy pod presją czasu,
  • umiejętność dobrej organizacji pracy,
  • umiejętności analityczne,
  • gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji,
  • komunikatywność, dokładność,
  • samodzielność i kreatywność,
  • umiejętność argumentowania,
wymagania dodatkowe
 • znajomość zasad funkcjonowania polskiej administracji podatkowej,
 • ukończone studia wyższe,
 • język niemiecki w stopniu komunikatywnym,
 • 1 rok doświadczenia w pracy w administracji publicznej.

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Rekrutują z Praca.pl