Inspektor w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim

Nowy Dwór Mazowiecki

1676 dni temu


 • Ogłoszenie nr: 153804
 • Data ukazania się ogłoszenia: 13 sierpnia 2013 r.

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim

 • Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nowym Dworze Mazowieckim
  ul. Paderewskiego 6
  05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Miejsce wykonywania pracy:

 • Nowy Dwór Mazowiecki
 • ul. Paderewskiego 6
  05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego
 • prowadzenie czynności kontrolnych w terenie
 • prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych
 • opracowywanie sprawozdań z zakresu pracy Inspektoratu

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • - praca w urzędzie
  - kontrola robót budowlanych oraz
  kontrola utrzymania obiektów
  budowlanych w terenie
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • - praca przy komputerze
  - praca w terenie
  - obsługa samochodu służbowego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: wyższe budowlane
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z budownictwem lądowym
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość prawa budowlanego i kodeksu postępowania administracyjnego
  • prawo jazdy kat. B
  • umiejętność obsługi komputera
wymagania dodatkowe
 • samodzielność
 • dobra komunikatywność
 • zdolność analitycznego myślenia

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Poznaj stanowisko: Inspektor Budowlany

Inspektor budowlany, nazywany inaczej inspektorem nadzoru, jest osobą odpowiedzialną za kontrolowanie prac budowlanych w ramach danego projektu na każdym etapie jego realizacji. Sprawowanie tego rodzaju nadzoru wymusza posiadanie uprawnień budowlanych w jednej ze specjalności; architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, organizacji budowy, lub instalacyjnej. Uprawnienia te pozyskuje się poprzez zdanie egzaminu, a zakres materiału ...
Inspektor Budowlany Praca Inspektor Budowlany

Rekrutują z Praca.pl