Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ogłaszają rekrutację na stanowisko:


Inspektor w Wydziale Terenowej Eksploatacji

Nr Ref.: DE/WTE/ZESCZ/I/09/17

Miejsce pracy: ZES Czarna

 

Podstawowy zakres obowiązków na stanowisku:
 • Wykonywanie prac eksploatacyjnych zleconych do realizacji na obszarze działania ZES;
 • Wykonywanie oględzin oraz dokonywanie oceny stanu technicznego urządzeń stacji oraz linii elektroenergetycznych;
 • Uczestniczenie w procesie prowadzenia ruchu stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć we współpracy ze służbami dyspozytorskimi oraz służbami nadzoru eksploatacji;
 • Wykonywanie czynności związanych z zapewnieniem organizacji bezpiecznej pracy w ramach posiadanych upoważnień;
 • Zgłaszanie odpowiednim służbom zaistniałych awarii, usterek i zagrożeń oraz uczestniczenie w procesie ich likwidacji;
 • Znajomość systemów stacyjnych w tym sterowania i nadzoru, ochrony technicznej oraz monitoringu transformatorów; dokonywanie wstępnej weryfikacji, oceny i interpretacji sygnałów generowanych przez w/w systemy;
 • Prowadzenie bieżącego nadzoru nad pracą urządzeń na Stacji oraz nad pracą Linii;
 • Zapewnienie kontroli ruchu osobowego oraz utrzymanie ładu i porządku na obiektach stacyjnych;
 • Prowadzenie oraz biegłe posługiwanie się dokumentacją techniczno-eksploatacyjną oraz ruchową;
 • Wykonywanie czynności w ramach pogotowia technicznego na obszarze działania ZES.
Wymagania:
 • Wykształcenie średnie lub wyższe elektrotechniczne lub elektroenergetyczne;
 • Minimum rok doświadczenia w pracy przy urządzeniach NN lub 3 lata pracy przy urządzeniach WN, SN, NN;
 • Posiadanie ważnego świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie eksploatacji urządzeń energetycznych bez ograniczeń napięcia dla urządzeń Gr 1;
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office;
 • Prawo jazdy kategoria B;
 • Zdolność do pracy na wysokości powyżej 3 metrów;
 • Odpowiedzialność, odporność na stres.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o nadsyłanie dokumentów aplikacyjnych do dnia 21 września 2017 r.

 

 Aplikuj teraz 

Gwarantujemy pełną dyskrecję w trakcie i po zakończeniu procesu rekrutacyjnego.


PSE S.A. zastrzega sobie prawo do kontaktowania się tylko z wybranymi osobami.


Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez PSE S.A. moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016, poz. 922) dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji”.


Osoby zainteresowane również udziałem w innych procesach rekrutacyjnych prosimy o dopisanie w CV dodatkowej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb kolejnych rekrutacji przeprowadzanych przez PSE S.A. zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 992 ze zm.).

Poznaj stanowisko: Elektroenergetyk

Elektroenergetyk jest pracownikiem elektrowni odpowiedzialnym za nadzorowanie i kontrolowanie poprawnego funkcjonowania wszystkich urządzeń i systemów, funkcjonujących na jej terenie. Z racji posiadanego wykształcenia, wiedzy praktycznej i doświadczenia, elektroenergetyk zajmuje się obsługą tychże urządzeń, a także na bieżąco monitoruje ich stan techniczny, będąc gwarantem bezpieczeństwa pozostałych pracowników ...

Już aplikowałeś na tą ofertę

Aplikujesz na ogłoszenie

Dziękujemy! Aplikuj poprzez stronę pracodawcy.

Trwa przekierowanie na formularz pracodawcy

Załącz pliki do aplikacji

Aplikuj profilem
Nieuzupełniony profilUzupełnij

Rozmiar pliku 15MB | .bmp, .doc, .docx, .gif, .gzip, .jpeg, .jpg, .odt, .pdf, .pjpeg, .png, .rar, .rtf, .tiff, .txt, .xls, .xlsx, .zip

Dodatkowe informacje (rozwińzwiń)

- Wymagane pola

Trwa wysyłanie

Upuść plik w polu, aby go dodać

Rekrutują z Praca.pl