Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rzeszowie

Rzeszów

334 dni temu

Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 9029

Warunki pracy

praca w terenie - dojazdy samochodem służbowym
praca przy komputerze
budynek dwupiętrowy - brak windy

Zakres zadań

 • wykonywanie czynności związanych z profilaktyką i zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt
 • kontrolowanie nadzorowania podmiotów
 • przygotowywanie decyzji administracyjnych
 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji
 • prowadzenie obowiązującej sprawozdawczości

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • prawo jazdy kategorii B
 • umiejętność obsługi komputera
 • znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych

Poznaj stanowisko: Kontroler Weterynaryjny

Kontroler Weterynaryjny to osoba, która odpowiada za kontrolę identyfikacji i rejestracji produktów zwierzęcych, czyli kontrolę warunków sanitarnych i weterynaryjnych produkcji, przetwarzania, składowania produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, np. pasz, mleka. Do podstawowych zadań pracownika tego należy, m.in.: kontrola surowców, czystość pomieszczeń i urządzeń, higiena personelu, badanie ...
Kontroler Weterynaryjny Praca Kontroler Weterynaryjny

Rekrutują z Praca.pl