Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gołdapi

Gołdap

116 dni temu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Gołdapi
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Gołdap
Ogłoszenie o naborze Nr 16546

Warunki pracy

- praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie - obszar powiatu gołdapskiego, wyjazdy służbowe;
- obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego;
- toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych;
- miejsce pracy w siedzibie Inspektoratu mieści się na piętrze budynku;
- stanowisko pracy wyposażone w komputer i inne urządzenia biurowe.

Zakres zadań

 • wykonywanie zadań wynikających z ustawy w zakresie ochrony zdrowia zwierząt i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
 • kontrola nad przemieszczaniem zwierząt w kraju oraz handlem i obrotem zwierzętami, prowadzenie wymiany informacji w systemach informatycznych (TRACES, Vetlink);
 • kontrole w gospodarstwach utrzymujących zwierzęta w aspekcie dobrostanu i ochrony zwierząt zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt;
 • kontrole spełniania wymagań przez podmioty zajmujące się wykorzystaniem nasienia, punktami kopulacyjnymi i akwakulturą;
 • przeprowadzanie kontroli gospodarstw w zakresie wymogów wzajemnej zgodności oraz przestrzegania zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz przemieszczania zwierząt;
 • przeprowadzanie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt w gospodarstwie i innych miejscach przebywania zwierząt;
 • sporządzanie rejestrów i dokumentacji związanej z przeprowadzonymi kontrolami, prowadzenie sprawozdawczości zgodnie z wymogami jednostek nadrzędnych;
 • przeprowadzanie spraw z zakresu monitorowania i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt oraz chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych, prowadzenie postępowań w celu likwidacji chorób zakaźnych zwierząt, tworzenie aktualizacji planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne - lekarz weterynarii
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • znajomość obsługi komputera w środowisku MS Office
 • prawo jazdy kategorii B
 • zaangażowanie i chęć stałego podnoszenia kwalifikacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność organizacji pracy i podejmowania decyzji
 • komunikatywność, dyspozycyjność
 • kultura pracy i kultura osobista
 • znajomość języka obcego (preferowany język angielski lub niemiecki)

Poznaj stanowisko: Kontroler Weterynaryjny

Kontroler Weterynaryjny to osoba, która odpowiada za kontrolę identyfikacji i rejestracji produktów zwierzęcych, czyli kontrolę warunków sanitarnych i weterynaryjnych produkcji, przetwarzania, składowania produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, np. pasz, mleka. Do podstawowych zadań pracownika tego należy, m.in.: kontrola surowców, czystość pomieszczeń i urządzeń, higiena personelu, badanie ...
Kontroler Weterynaryjny Praca Kontroler Weterynaryjny

Rekrutują z Praca.pl