Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białogardzie

Białogard

116 dni temu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białogardzie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Białogard
Ogłoszenie o naborze Nr 16533

Warunki pracy

- Praca e siedzibie inspektoratu oraz w terenie na obszarze powiatu białogardzkiego, wyjazdy służbowe.
- Obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.
- Prawdopodobieństwo zarażenia się chorobami odzwierzęcymi.
- Wpływ niskich temperatur - kontrole w chłodniach.
-Praca wykonywana jest w budynku nie mającym podjazdu, toalety nie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
- Obciążenie psychiczne - kontakt z kontrolowanym.
- Praca w zespole.

Zakres zadań

 • Prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad higieną żywności pochodzenia zwierzęcego.
 • Prowadzenie dokumentacji z zakresu realizowanych zadań.
 • Prowadzenie sprawozdawczości.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne, technologia żywności,mikrobiologia, inne pokrewne.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie prawa wykonywania zawodu w przypadku lekarza weterynarii
 • Znajomość obsługi komputera w środowisku MS Office
 • prawo jazdy kategorii B
 • Znajomość przepisów weterynaryjnych oraz kodeksu postępowania administracynego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Koleżeńskość i komunikatywność.
 • Umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidzianych, stresowych.
 • Umiejetność interpretacji i stosowania prawa weterynaryjnego.
 • Znajomość języka obcego, preferowany język angielski.

Poznaj stanowisko: Kontroler Weterynaryjny

Kontroler Weterynaryjny to osoba, która odpowiada za kontrolę identyfikacji i rejestracji produktów zwierzęcych, czyli kontrolę warunków sanitarnych i weterynaryjnych produkcji, przetwarzania, składowania produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, np. pasz, mleka. Do podstawowych zadań pracownika tego należy, m.in.: kontrola surowców, czystość pomieszczeń i urządzeń, higiena personelu, badanie ...
Kontroler Weterynaryjny Praca Kontroler Weterynaryjny

Rekrutują z Praca.pl