Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białogardzie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Białogard
Ogłoszenie o naborze Nr 16533

Warunki pracy

- Praca e siedzibie inspektoratu oraz w terenie na obszarze powiatu białogardzkiego, wyjazdy służbowe.
- Obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.
- Prawdopodobieństwo zarażenia się chorobami odzwierzęcymi.
- Wpływ niskich temperatur - kontrole w chłodniach.
-Praca wykonywana jest w budynku nie mającym podjazdu, toalety nie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
- Obciążenie psychiczne - kontakt z kontrolowanym.
- Praca w zespole.

Zakres zadań

 • Prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad higieną żywności pochodzenia zwierzęcego.
 • Prowadzenie dokumentacji z zakresu realizowanych zadań.
 • Prowadzenie sprawozdawczości.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne, technologia żywności,mikrobiologia, inne pokrewne.
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie prawa wykonywania zawodu w przypadku lekarza weterynarii
 • Znajomość obsługi komputera w środowisku MS Office
 • prawo jazdy kategorii B
 • Znajomość przepisów weterynaryjnych oraz kodeksu postępowania administracynego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Koleżeńskość i komunikatywność.
 • Umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidzianych, stresowych.
 • Umiejetność interpretacji i stosowania prawa weterynaryjnego.
 • Znajomość języka obcego, preferowany język angielski.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii - dotyczy lekarza weterynarii.
 • Kserokopia prawa jazdy.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Dokumenty należy złożyć do: 2017-11-06 Decyduje data:wpływu oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Inspekcja Weterynaryjna
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Białogardzie
  ul. Szpitalna 1
  78-200 Białogard

  Poznaj stanowisko: Kontroler Weterynaryjny

  Kontroler Weterynaryjny to osoba, która odpowiada za kontrolę identyfikacji i rejestracji produktów zwierzęcych, czyli kontrolę warunków sanitarnych i weterynaryjnych produkcji, przetwarzania, składowania produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, np. pasz, mleka. Do podstawowych zadań pracownika tego należy, m.in.: kontrola surowców, czystość pomieszczeń i urządzeń, higiena personelu, badanie ...

  Załącz pliki do aplikacji

  Aplikuj profilem
  Nieuzupełniony profilUzupełnij

  Rozmiar pliku 15MB | .bmp, .doc, .docx, .gif, .gzip, .jpeg, .jpg, .odt, .pdf, .pjpeg, .png, .rar, .rtf, .tiff, .txt, .xls, .xlsx, .zip

  Dodatkowe informacje (rozwińzwiń)

  - Wymagane pola

  Trwa wysyłanie

  Upuść plik w polu, aby go dodać

  Rekrutują z Praca.pl