Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rzeszowie

Rzeszów

69 dni temu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Rzeszowie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Rzeszów
Ogłoszenie o naborze Nr 19911

Warunki pracy

- praca w terenie - dojazdy samochodem służbowym;
- praca przy komputerze;
- budynek dwupiętrowy - brak windy.

Zakres zadań

 • wykonywanie czynności związanych z profilaktyką i zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt;
 • kontrolowanie nadzorowanych podmiotów;
 • przygotowywanie decyzji administracyjnych;
 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji;
 • prowadzenie obowiązującej sprawozdawczości;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne (lekarz weterynarii) lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej;
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych;
 • umiejętność obsługi komputera;
 • prawo jazdy kategorii B;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Kontroler Weterynaryjny

  Kontroler Weterynaryjny to osoba, która odpowiada za kontrolę identyfikacji i rejestracji produktów zwierzęcych, czyli kontrolę warunków sanitarnych i weterynaryjnych produkcji, przetwarzania, składowania produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, np. pasz, mleka. Do podstawowych zadań pracownika tego należy, m.in.: kontrola surowców, czystość pomieszczeń i urządzeń, higiena personelu, badanie ...
  Kontroler Weterynaryjny Praca Kontroler Weterynaryjny

  Rekrutują z Praca.pl