Inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie

Chełm

74 dni temu

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Chełm
Ogłoszenie o naborze Nr 20078

Warunki pracy

Praca w biurze i w terenie.
Praca w biurze przy komputerze.
Wyjazdy w teren samochodem służbowym, kontakt ze zwierzętami, urządzenia pomiarowe

Zakres zadań

 • wykonywanie zadań wynikających z ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierzat,
 • prowadzenie obowiązujacej dokumentacji w zakresie realizowanych zadań,
 • prowadzenie sprawozdawczości

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub zootechniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii / w przypadku osób z wykształceniem weterynaryjnym/
 • Znajomość obowiązujących przepisów weterynaryjnych
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • samodzielność i inicjatywa
 • umiejętność pracy w zespole
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej / dotyczy mężczyzn/

Poznaj stanowisko: Kontroler Weterynaryjny

Kontroler Weterynaryjny to osoba, która odpowiada za kontrolę identyfikacji i rejestracji produktów zwierzęcych, czyli kontrolę warunków sanitarnych i weterynaryjnych produkcji, przetwarzania, składowania produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego, np. pasz, mleka. Do podstawowych zadań pracownika tego należy, m.in.: kontrola surowców, czystość pomieszczeń i urządzeń, higiena personelu, badanie ...
Kontroler Weterynaryjny Praca Kontroler Weterynaryjny

Rekrutują z Praca.pl