Inspektor

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

Praca wykonywana w urzędzie i w miejscu zainstalowania i użytkowania przyrządów pomiarowych (w bazach paliw na lotniskach cywilnych i wojskowych, stacjach paliw, zakładach chemicznych, produkcyjnych, usługowych itp.). Praca w zmiennych warunkach atmosferycznych, na wysokościach, przy użyciu wysiłku fizycznego wymaganego przy korzystaniu z wzorców o masie 25 kg/szt, (praca w chłodniach, magazynach chemicznych przy produkcji rozpuszczalników i materiałów łatwopalnych oraz składnicach towarów sypkich itp.), obsługa komputera. Legalizacji poddane będą takie przyrządy pomiarowe jak: odmierzacze paliw, LPG, instalacje pomiarowe, zbiorniki pomiarowe, wagi.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

Miejsce pracy w urzędzie znajduje się na parterze. Budynek posiada windę umożliwiającą wejście do holu budynku na parterze, poza tym budynek nie posiada toalet dla osób niepełnosprawnych, brak drzwi o odpowiedniej szerokości oraz podjazdu dla wózków inwalidzkich, brak urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń socjalnych. 80% czasu pracy stanowią delegacje służbowe wykonywane na terenie sześciu powiatów. Do pracy w terenie pracownik przemieszcza się pojazdami serwisantów, które nie są przystosowane do transportu wózków inwalidzkich.

Zakres zadań

 • Przeprowadzanie czynności związanych z wykonywaniem i udokumentowaniem prawnej kontroli
 • Przeprowadzanie wzorcowania przyrządów pomiarowych
 • Przeprowadzanie ekspertyzy metrologicznej przyrządów pomiarowych
 • Udzielanie wyjaśnień interesantom w sprawach dotyczących przepisów ustawy Prawo o miarach

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne (mechaniczne lub elektryczne, lub elektroniczne, lub elektrotechniczne)
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność obsługi komputera i znajomość oprogramowania MS Office
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • kursy i szkolenia metrologiczne w zakresie sprawdzania poszczególnych przyrządów pomiarowych
 • znajomość ustawy Prawo o miarach oraz innych przepisów metrologicznych
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie dostępny w siedzibie Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu i Obwodowego Urzędu Miar w Poznaniu oraz na stronie internetowej BIP Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu (zakładka oferty pracy)
 • Termin i miejsce składania dokumentów

  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu Miejsce składania dokumentów:
  Okręgowy Urząd Miar
  Krakowska 19
  skrytka pocztowa nr 54
  60-967 UP Poznań 9
  ( z dopiskiem "oferta pracy") lub osobiście w Wydziale Kadr, Płac i Szkolenia, pok. nr 37 lub nr 38

  Poznaj stanowisko: Inspektor w Administracji Publicznej

  Inspektor zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, wykonywaniem różnorodnych działań z zakresu administracji publicznej. Zależą one do rodzaju instytucji lub referatu, w którym jest zatrudniony. Dba o prawidłowe funkcjonowanie urzędu oraz profesjonalną obsługę petentów. Sporządza niezbędną dokumentacje, przygotowuje projekty, wykonuje prace zlecone przez nadrzędne jednostki, oraz bierze udział w spotkaniach dotyczących ...

  Podaj adres e-mail i przejdź dalej

  - Wymagane pola

  Załącz pliki do aplikacji

  Aplikuj profilem
  Nieuzupełniony profilUzupełnij

  Rozmiar pliku 15MB | .bmp, .doc, .docx, .gif, .gzip, .jpeg, .jpg, .odt, .pdf, .pjpeg, .png, .rar, .rtf, .tiff, .txt, .xls, .xlsx, .zip

  Dodatkowe informacje (rozwińzwiń)

  - Wymagane pola

  Trwa wysyłanie

  Upuść plik w polu, aby go dodać

  Rekrutują z Praca.pl