Inspektor

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie

Bartoszyce

170 dni temu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie
Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Inspektor
Miejsce pracy: Bartoszyce
Ogłoszenie o naborze Nr 15065

Warunki pracy

- praca administracyjno biurowa w siedzibie urzędu,
- praca w terenie,
- kontrole wykonywane w sklepach, magazynach, hurtowniach, u producentów,
- kontakt z klientem zewnętrznym,
- prowadzenie samochodu służbowego prawo jazdy kat. B,
- pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze.

Zakres zadań

 • kontrola podmiotów prowadzących produkcję środków ochrony roślin w zakresie spełniania wymagań określonych w obowiązujących przepisach,
 • nadzór nad przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność w zakresie wprowadzania do obrotu lub konfekcjonowania środków ochrony roślin,
 • kontrola składu lub właściwości fizycznych lub właściwości chemicznych środków ochrony roslin wprowadzanych do obrotu,
 • nadzór nad stosowaniem środków ochrony roślin oraz koordynowanie działań związanych z realizacją urzędowej kontroli pozostałości środków ochrony roślin w płodach rolnych,
 • prowadzenie kontroli obrotu materiałem siewnym,
 • prowadzenie kontroli wytwarzania, przechowywania i obrotu u producentów materiału siewnego,
 • prowadzenie kontroli wytwarzania i jakości materiału szkółkarskiego CAC oraz materiału rozmnożeniowego i nasadzeniowego roślin warzywnych i ozdobnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie rolnicze, ogrodnicze lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomośc ustawy o ochronie roślin, środkach ochrony roślin, nasiennictwie oraz aktów wykonawczych do tych ustaw,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  Poznaj stanowisko: Inspektor Ochrony Środowiska

  Inspektor ochrony środowiska to osoba działająca z upoważnienia Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska i zajmuje się kontrolowaniem przestrzegania obowiązujących przepisów i regulacji prawnych w zakresie ochrony środowiska na podległym obszarze. Obecnie regulacje te obejmują zarówno prawo wewnętrzne jak i unijne dyrektywy w tym zakresie. Inspektor ochrony środowiska prowadzi terenowe inspekcje, mające na celu ...
  Inspektor Ochrony Środowiska Praca Inspektor Ochrony Środowiska

  Rekrutują z Praca.pl