Kierownik zespołu oceny nieruchomości komercyjnych

PKO Bank Polski

Poznań

123 dni temu

Kierownik zespołu oceny nieruchomości komercyjnych
Centrum Ryzyka Kredytowego Klienta Detalicznego

Miejsce pracy: Poznań

Nr ref.: CEN/360/10/2017

Główne zadania:

•identyfikacja i ograniczanie ryzyka związanego z nieruchomościami stanowiącymi zabezpieczenie transakcji z klientami instytucjonalnymi, w tym zależności wartości nieruchomości od sytuacji ekonomiczno-finansowej dłużnika,
•weryfikacja prawidłowości ocen nieruchomości sporządzanych przez podległy zespół, zatwierdzanie opinii dot. stanu prawnego i wartości nieruchomości,
•współdziałanie z właściwymi jednostkami zaangażowanymi w proces udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych w zakresie przygotowania projektów umów kredytowych i aneksów oraz dokumentów niezbędnych do ustanowienia zabezpieczeń kredytu zgodnie z podjętą decyzją kredytową,
•nadzór i koordynację prac zespołu w ramach procesu oceny zabezpieczeń na nieruchomościach,
•wspieranie pracowników Zespołu w realizacji ich czynności, identyfikowanie zagrożeń niewłaściwej realizacji zadań oraz podejmowanie odpowiednich działań zaradczych.

Oczekujemy:

•wykształcenia wyższego; uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego będą dodatkowym atutem,
•doświadczenia związanego w oceną nieruchomości, w szczególności komercyjnych,
•doświadczenia w zakresie strukturyzowania transakcji kredytowych zabezpieczonych nieruchomościami,
•bardzo dobrej znajomości zagadnień merytorycznych związanych z: weryfikacją stanu prawnego, obciążeń i wartości nieruchomości, procesem udzielania kredytów hipotecznych klientom instytucjonalnym
•zdolności analitycznych i menedżerskich,
•komunikatywności, umiejętności pracy w zespole,
•bardzo dobrej znajomości pakietu MS Office.


Oferujemy:

•umowę o pracę
•atrakcyjny pakiet socjalno-motywacyjny, w tym prywatną opiekę zdrowotną i Pracowniczy Program Emerytalny
•konkurencyjne wynagrodzenie
•profesjonalny system szkoleń

pko, bank, bp

Zgłoszenia (CV) prosimy wysyłać za pomocą przycisku:

Prosimy o zamieszczenie w CV klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przez PKO Bank Polski SA i Grupę Kapitałową PKO Banku Polskiego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 z późn. zm.).”

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami. Zapewniamy poufność w procesie rekrutacji.

Poznaj stanowisko: Kierownik Zespołu

Kierownik Zespołu (Team Leader) jest to przywódca grupy liczącej od 5 do 10 osób, tzw. menedżer. Kierownik Zespołu odpowiada za osiągnięcia całego zespołu, czyli integruje pracowników, oceniania ich prace, motywuje oraz dostosowuje zadania do możliwości pracowników. Poza tym, dba o wysokie standardy wykonywanej pracy, prowadzi szkolenia wewnętrzne oraz wdraża nowych pracowników, a także przygotowuje ...
Kierownik Zespołu Praca Kierownik Zespołu

Podobne oferty

Rekrutują z Praca.pl