Księgowy w dziale rachunkowości podatkowej

Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach

Tarnowskie Góry

1854 dni temu


 • Ogłoszenie nr: 149532
 • Data ukazania się ogłoszenia: 13 lutego 2013 r.

Urząd Skarbowy w Tarnowskich Górach

 • Naczelnik
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • księgowy
 • do spraw rozrachunków, analiz i sprawozdawczości
 • w dziale rachunkowości podatkowej

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Urząd Skarbowy
  ul. Opolska 23
  42-600 Tarnowskie Góry

Miejsce wykonywania pracy:

 • Tarnowskie Góry

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • księgowanie przypisów/odpisów, wpłat i zwrotów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych
 • dokonywanie zwrotów nadpłat
 • prowadzenie biblioteki akt
 • dokonywanie bieżącej analizy nadpłat i zaległości podatkowych
 • kontrola terminów realizacji zobowiązań
 • obsługa zajęć wierzytelności dokonywanych przez organy egzekucyjne

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • obsługa komputera, obsługa klientów zewnętrznych
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • w budynku istnieje podjazd dla osób niepełnosprawnych, winda i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • komunikatywność
  • odporność na stres

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Rekrutują z Praca.pl