Księgowy w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Gdańsku

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gdańsku

Gdańsk

1673 dni temu


 • Ogłoszenie nr: 152927
 • Data ukazania się ogłoszenia: 08 lipca 2013 r.

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gdańsku

 • Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny
 • poszukuje kandydatów na stanowisko:
 • księgowy
 • w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Gdańsku

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 0.5

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gdańsku
  ul. Na Stoku 50
  80-874 Gdańsk

Miejsce wykonywania pracy:

 • Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • dekretowanie dokumentów księgowych i wprowadzanie ich do programu finansowo-księgowego,
 • uzgadnianie należności i zobowiązań inspektoratu,
 • prowadzenie analityki majątku trwałego,
 • zastępczo sporządzanie przelewów w VideoTEL

Warunki pracy

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań

 • stres związany z reprezentowaniem inspektoratu na zewnątrz
 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • stanowisko pracy wyposażone w komputer, znajdujące się na I piętrze budynku biurowego,
  budynek, w którym mieści się inspektorat nie jest dostosowany dla potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich (wejście po schodach, brak windy, podjazdów, przystosowanych toalet)

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e
 • wykształcenie: średnie ekonomiczne lub wyższe ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w księgowości budżetowej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o rachunkowości,
  • znajomość ustawy o finansach publicznych,
  • znajomość przepisów dotyczących klasyfikacji budżetowej,
  • umiejętność obsługi komputera w zakresie programów finansowo-księgowych (Symfonia, VideoTEL, Trezor)
wymagania dodatkowe
 • operatywność i samodzielność w wykonywaniu zadań,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w sytuacjach stresowych,
 • znajomość sporządzania sprawozdań budżetowych

Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Poznaj stanowisko: Księgowy

Księgowy - to pracownik działu księgowości, osoba zajmująca się prowadzeniem szeroko pojętej rachunkowości w banku, firmie. Do zadań księgowego należy, m.in.: księgowanie dokumentów, uzgadnianie ewidencji z kontami księgi głównej, sprawdzanie poprawności rachunkowej przygotowanych deklaracji i sprawozdań, przygotowywanie przelewów bankowych, potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami, ...
Księgowy Praca Księgowy

Rekrutują z Praca.pl