Młodszy informatyk

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Warszawa

142 dni temu

Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Młodszy informatyk
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 14830

Warunki pracy

Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie.

Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego.

Praca w budynku 7-piętrowym, wyposażonym w windy, dostosowanym do osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań

 • Administrowanie lokalnymi systemami informatycznymi eksploatowanymi w Izbie Administracji Skarbowej w Warszawie oraz nadzór nad ich prawidłową eksploatacją w celu zapewnienia prawidłowej pracy systemów informatycznych.
 • Obsługa i weryfikacja wniosków o założenie kont w zakresie aplikacji lokalnych i centralnych oraz nadawanie, modyfikacja, odbieranie uprawnień użytkownikom w zakresie aplikacji lokalnych i centralnych celem zapewnienia prawidłowego, efektywnego i terminowego wykonania realizowanych zadań.
 • Zarządzanie procesami wsparcia użytkowników w zakresie obsługi systemów informatycznych na poziomie II - ej linii wsparcia na poziomie lokalnym i regionalnym celem wsparcia użytkowników w zakresie realizacji terminowego i prawidłowego funkcjonowania i realizacji zadań.
 • Przygotowanie i wdrażanie nowych lokalnych systemów informatycznych oraz udział w rozwoju systemów lokalnych i regionalnych w celu prawidłowej i efektywnej realizacji określonych działań.
 • Wersjonowanie i prowadzenie dokumentacji usług informatycznych w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania usług.
 • Monitorowanie działań związanych z usuwaniem awarii lokalnych i regionalnych systemów informatycznych w celu zapewnienia ciągłej i bezpiecznej obsługi informatycznej oraz zapewnienia właściwego funkcjonowania IAS.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny)
 • Podstawowa znajomość procedury administracyjnej i przepisów prawa podatkowego
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość organizacji pracy urzędów skarbowych
 • Znajomość informatycznego systemu podatkowego i innych użytkowanych lokalnie i centralnie aplikacji (SZD, TREZOR)

Poznaj stanowisko: Specjalista ds. Informatyki

Specjalista do spraw informatyki jest osobą odpowiedzialną za szereg procesów informatycznych w firmie. W praktyce specjalista nadzoruje i kontroluje poprawne działanie systemów informatycznych, funkcjonujących w danej firmie lub instytucji, jednocześnie organizując rozwój i wprowadzanie nowych technologii informatycznych na jej obszarze. Specjalista administruje siecią wewnętrzną firmy, jeśli nie wyznaczono do tego ...
Specjalista ds. Informatyki Praca Specjalista ds. Informatyki

Rekrutują z Praca.pl